Data dodania: 2 września 2022 r. / Aktualizacja: 2 września 2022 r.

Wszystko na temat Giełdy Papierów Wartościowych

Warszawa - siedziba Giełdy Papierów Wartościowych Warszawa - siedziba Giełdy Papierów Wartościowych
Źródło: GPW

Podstawowa wiedza na temat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest konieczna zarówno, aby zacząć przygodę z inwestowaniem na GPW, jak i w celu zrozumienia fundamentalnych zmian zachodzących w polskiej i światowej gospodarce.

⏰ Giełda Papierów Wartościowych [Warszawa, Polska]

  • Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9:00-17:00
  • Teraz: Zamknięte
  • Czas pozostały do otwarcia: 01h 45m 02s
  • Najbliższe otwarcie: 2024-07-18 09:00:00
  • Strefa czasowa: Europa / Warszawa
Zegar ma charakter poglądowy. W dni ustawowo wolne od pracy - giełda pozostaje zamknięta.

Giełda Papierów Wartościowych – cel działania

Warszawa giełda to publiczna spółka akcyjna, której funkcjonowanie nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Celem działania GPW jest zagwarantowanie systemu, w którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży dopuszczonych do obrotu instrumentów finansowych.

Nadrzędnym zadaniem warszawskiej giełdy jest zagwarantowanie wszystkim inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji rynkowych podczas łączenia ofert kupna i sprzedaży oraz identycznych warunków nabywania i zbywania będących w obrocie instrumentów.

Innymi słowy zadaniem GPW jest stworzenie przejrzystego, sprawiedliwego i komfortowych środowiska, w którym inwestorzy na podstawie obiektywnych przesłanek mogą podjąć decyzję o kupnie lub sprzedaży wybranych instrumentów finansowych.

Instrumenty finansowe na GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie umożliwia swobodny i bezpieczny handel różnorodnymi instrumentami finansowymi. Należy jednak pamiętać, że spora część z oferowanych instrumentów nie ma nic wspólnego z realnym inwestowaniem w spółki notowane na giełdzie. Co jeszcze należy wiedzieć na temat GPW?

Oferowane przez GPW instrumenty dostępne są na kilku rynkach, z których najważniejszym jest Główny Rynek. Niemniej jednak GPW prowadzi również rynek małych spółek znany jako NewConnect oraz funkcjonujący od 2009 r. rynek obligacji Catalyst. Do najważniejszych instrumentów na Głównym Rynku zalicza się:

  • akcje i prawa do akcji,
  • ETF-y (fundusze notowane na giełdzie),
  • produkty strukturyzowane,
  • instrumenty pochodne,
  • certyfikaty inwestycyjne.

Rynek pierwotny i rynek wtórny

Wart również nakreślić różnicę między rynkiem pierwotnym a wtórym. Inwestor ma prawo do instrumentów zarówno na pierwszym, jak i drugim rynku. Z transakcjami na rynku pierwotnym mamy do czynienia, gdy nabywane są akcje lub obligacje pochodzące bezpośrednio od emitenta. Z taką sytuacją mamy styczność m.in. w czasie IPO (ang. Initial Public Offering), czyli podczas pierwszej oferty publicznej emitenta. Transakcje zawarte na rynku wtórnym polegają na nabyciu i zbyciu instrumentów oferowanych przez innych inwestorów.

Indeksy giełdowe na GPW w Warszawie

Każdy początkujący inwestor powinien wiedzieć czym są oraz jaki jest cel indeksów giełdowych. Indeksy giełdowe to nic innego jak miara statystyczna, która obrazuje wycenę akcji spółek uwzględnianych w ramach indeksu. Inni słowy jest to doskonałe narzędzie pozwalające sprawdzić zarówno aktualny stan koniunktury na całej giełdzie, jak i w poszczególnych sektorach gospodarki.

Do najważniejszych warszawskich indeksów zalicza się:

Indeks WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku. Z kolei indeks WIG20 odnosi się do portfela akcji 20 największych i najpłynniejszych akcji. Sytuacja wygląda analogicznie w przypadku mWIG40 i sWIG80 z tym zastrzeżeniem, że spółki mogą przynależeć tylko do jednego z tych trzech indeksów. Oprócz głównych Indeksów nad GPW wyróżnić można kilkadziesiąt innych.

Harmonogram sesji giełdowej GPW

GodzinaFaza sesji
08:30 – 09:00Przed otwarciem
09:00Otwarcie
09:00 – 16:50Sesja
16:50 – 17:00Przed zamknięciem
17:00Zamknięcie
17:00 – 17:05Dogrywka
Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Powiązane artykuły


Dolar amerykańskiRanking
Brokerów FX
BitcoinRanking
Giełd Kryptowalut