WIG 30

Warszawa - siedziba Giełdy Papierów Wartościowych

WIG30 jest indeksem giełdowym, który po raz pierwszy opublikowany został z dniem 23 września 2013 roku. Jego wartość jest obliczana na podstawie wartości portfela 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wartość bazowa indeksu WIG30 została określona na dzień 28 grudnia 2012 roku i wówczas wynosiła ona 2582,98 punktów. Indeks WIG30 funkcjonuje równolegle z indeksem WIG20.

WIG30

Aktualna cena: 2710.00 zł

  • Cena otwarcia: 2683.12 zł

Indeks typu cenowego

Wśród różnych indeksów giełdowych wyróżnić można między innymi indeksy typu cenowego, do których zalicza się WIG30. Oznacza to, że przy obliczaniu jego wartości bierze się pod uwagę tylko ceny zawartych w jego obrębie transakcji. Nie uwzględnia się z kolei dochodów pochodzących z dywidend. W indeksie WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, z kolei udział każdej takiej spółki spośród 30 branych pod uwagę, jest ograniczany tylko do 10 proc. w indeksie. Jeśli jedna ze spółek brana pod uwagę przy obliczaniu indeksu WIG30 przekracza wskazane limity, to jej pakiet zostaje zmniejszony.

Aktualne notowania i lista spółek indeksu WIG30

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-26 19:09:39

Nazwa spółkiRatingKursZmianaZmiana %Obrót
AMRESTD25.9000 zł+0.572.21%1,58 mln zł
ASSECOPOLBBB+80.9500 zł+1.061.31%4,29 mln zł
MBANKB-456.0000 zł+17.653.87%12,46 mln zł
SANPLB360.8000 zł+8.912.47%27,66 mln zł
CCCBB-79.0000 zł+0.520.66%24,57 mln zł
EUROCASHCCC-10.4400 zł+0.040.38%1,31 mln zł
KGHMAA142.0000 zł+3.812.68%80,47 mln zł
LOTOSAA-55.1800 zł+0.060.11%12,84 mln zł
LPPBB-16170.0000 zł+171.41.06%14,59 mln zł
MILLENNIUMB-8.3100 zł+0.344.07%2,04 mln zł
CDPROJEKTAAA174.5200 zł+1.710.98%47,93 mln zł
PEKAOB-132.7500 zł+2.962.23%106,48 mln zł
PGNIGA+5.3400 zł+0.030.6%12,95 mln zł
PKNORLENA74.5000 zł+0.060.08%51,67 mln zł
PKOBPB-47.5400 zł+1.543.24%87,24 mln zł
ORANGEPLBBB-8.1500 zł-0.12-1.51%4,53 mln zł
CYFRPLSATAA-31.8000 zł+0.160.51%5,26 mln zł
GRUPAAZOTYBB34.4800 zł-0.41-1.2%0,88 mln zł
ENEABB7.5000 zł-0.03-0.4%2,97 mln zł
PGEBB+7.7500 zł+0.030.34%14,87 mln zł
PZUB-35.6800 zł+0.952.65%53,36 mln zł
TAURONPEB-2.4100 zł-0.02-0.9%7,39 mln zł
JSWB+37.3700 zł+2.035.42%56,61 mln zł
ALIORB-54.9000 zł+1.442.62%27,04 mln zł
MERCATORAAA72.8200 zł+1.512.07%4,82 mln zł
XTBBBB+16.5000 zł+0.010.06%1,83 mln zł
DINOPLB342.1000 zł+0.10.03%38,05 mln zł
TSGAMESAAA241.4000 zł-8.3-3.44%89,32 mln zł
ALLEGRO37.7000 zł-0.15-0.41%124,31 mln zł
PEPCO40.7100 zł+1.513.72%6,60 mln zł
Nazwa spółkiRatingKursZmianaZmiana %Obrót
Źródło danych: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

Znaczenie indeksu WIG30

W dniu 25 sierpnia 2020 roku na otwarciu notowań giełdowych indeks WIG30 notowany był na poziomie 2125,8600, a na zamknięciu osiągnął niższą wartość – 2099,8700.

W trakcie notowań ciągłych wartość indeksu podawana jest do publicznej wiadomości co 15 sekund. WIG30 określany jako Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek jest najbardziej prestiżowym indeksem, jaki występuje na naszej rodzimej giełdzie. Wprowadzony został po to, by pokazywał wielkość i zróżnicowanie sektorowe spółek notowanych na rynku głównym GPW.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Zainstaluj aplikację jakikurs.pl!×