WIG 30

Warszawa - siedziba Giełdy Papierów WartościowychWarszawa - siedziba Giełdy Papierów Wartościowych

WIG30 jest indeksem giełdowym, który po raz pierwszy opublikowany został z dniem 23 września 2013 roku. Jego wartość jest obliczana na podstawie wartości portfela 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wartość bazowa indeksu WIG30 została określona na dzień 28 grudnia 2012 roku i wówczas wynosiła ona 2582,98 punktów. Indeks WIG30 funkcjonuje równolegle z indeksem WIG20.

WIG30

Aktualna cena: 2114.11 zł

  • Cena otwarcia: 2124.06 zł

Kurs WIG30 wzrośnie czy spadnie?

Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki

Odpowiedzi dziś (1)

Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%

Odpowiedzi w tym miesiącu (23)

Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%

Indeks typu cenowego

Wśród różnych indeksów giełdowych wyróżnić można między innymi indeksy typu cenowego, do których zalicza się WIG30. Oznacza to, że przy obliczaniu jego wartości bierze się pod uwagę tylko ceny zawartych w jego obrębie transakcji. Nie uwzględnia się z kolei dochodów pochodzących z dywidend. W indeksie WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, z kolei udział każdej takiej spółki spośród 30 branych pod uwagę, jest ograniczany tylko do 10 proc. w indeksie. Jeśli jedna ze spółek brana pod uwagę przy obliczaniu indeksu WIG30 przekracza wskazane limity, to jej pakiet zostaje zmniejszony.

Aktualne notowania i lista spółek indeksu WIG30

Ostatnia aktualizacja: 2022-11-29 09:43:40

Nazwa spółkiRatingKursZmianaZmiana %Obrót
AMRESTCCC+20.3000 zł+0.21%0,14 mln zł
ASSECOPOLBBB73.5500 zł-0.74-1.01%0,12 mln zł
MBANKB-315.8000 zł+1.80.57%0,49 mln zł
BUDIMEXBB-267.0000 zł-1.5-0.56%0,06 mln zł
SANPLB269.6000 zł00%0,20 mln zł
CCCCCC+38.8500 zł+0.551.41%0,23 mln zł
KETYAAA581.0000 zł+3.020.52%0,16 mln zł
KGHMAA+115.0500 zł+2.722.36%16,74 mln zł
LPPB9225.0000 zł+126.381.37%2,34 mln zł
MILLENNIUMB-4.6500 zł-0.06-1.32%0,14 mln zł
CDPROJEKTAAA136.0000 zł-2.48-1.82%16,16 mln zł
PEKAOB-83.9600 zł-0.71-0.85%2,18 mln zł
PKNORLENAA+65.0600 zł+2.563.93%21,90 mln zł
PKOBPB-28.4300 zł-0.16-0.56%4,12 mln zł
ORANGEPLBB+6.8200 zł+0.010.12%0,74 mln zł
CYFRPLSATBBB-18.6100 zł-0.09-0.48%0,43 mln zł
GRUPAAZOTYBBB35.7600 zł-0.2-0.56%0,18 mln zł
ENEABB+5.6500 zł+0.010.18%0,20 mln zł
BOGDANKAAAA42.4400 zł+2.455.78%2,77 mln zł
PGEBBB-6.4700 zł+0.020.37%0,79 mln zł
PZUCCC+31.6600 zł-0.25-0.78%1,83 mln zł
TAURONPEB-2.0400 zł+0.010.3%1,37 mln zł
KRUKAAA293.2000 zł-1.41-0.48%0,33 mln zł
JSWAAA53.7000 zł+4.598.55%23,15 mln zł
ALIORB-34.0300 zł-0.78-2.3%0,42 mln zł
MERCATORAAA54.2000 zł-0.34-0.62%0,13 mln zł
DINOPLBB-370.6000 zł+1.590.43%3,56 mln zł
TSGAMESAAA133.4000 zł-0.6-0.45%0,32 mln zł
ALLEGROBB+23.9300 zł-0.22-0.91%8,23 mln zł
PEPCOBB39.0600 zł+0.120.31%2,38 mln zł
Nazwa spółkiRatingKursZmianaZmiana %Obrót
Źródło danych: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

Znaczenie indeksu WIG30

W dniu 25 sierpnia 2020 roku na otwarciu notowań giełdowych indeks WIG30 notowany był na poziomie 2125,8600, a na zamknięciu osiągnął niższą wartość – 2099,8700.

W trakcie notowań ciągłych wartość indeksu podawana jest do publicznej wiadomości co 15 sekund. WIG30 określany jako Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek jest najbardziej prestiżowym indeksem, jaki występuje na naszej rodzimej giełdzie. Wprowadzony został po to, by pokazywał wielkość i zróżnicowanie sektorowe spółek notowanych na rynku głównym GPW.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!