WIG 30

Warszawa - siedziba Giełdy Papierów Wartościowych

WIG30 jest indeksem giełdowym, który po raz pierwszy opublikowany został z dniem 23 września 2013 roku. Jego wartość jest obliczana na podstawie wartości portfela 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wartość bazowa indeksu WIG30 została określona na dzień 28 grudnia 2012 roku i wówczas wynosiła ona 2582,98 punktów. Indeks WIG30 funkcjonuje równolegle z indeksem WIG20.

WIG30

Aktualna cena: 2949.37 zł

  • Cena otwarcia: 2951.53 zł

Indeks typu cenowego

Wśród różnych indeksów giełdowych wyróżnić można między innymi indeksy typu cenowego, do których zalicza się WIG30. Oznacza to, że przy obliczaniu jego wartości bierze się pod uwagę tylko ceny zawartych w jego obrębie transakcji. Nie uwzględnia się z kolei dochodów pochodzących z dywidend. W indeksie WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, z kolei udział każdej takiej spółki spośród 30 branych pod uwagę, jest ograniczany tylko do 10 proc. w indeksie. Jeśli jedna ze spółek brana pod uwagę przy obliczaniu indeksu WIG30 przekracza wskazane limity, to jej pakiet zostaje zmniejszony.

Aktualne notowania i lista spółek indeksu WIG30

Ostatnia aktualizacja: 2021-10-24 20:02:45

Nazwa spółkiRatingKursZmianaZmiana %Obrót
AMRESTCCC32.0000 zł+0.531.65%0,99 mln zł
ASSECOPOLBBB98.5000 zł-0.7-0.71%3,43 mln zł
MBANKB-519.5000 zł-8.36-1.61%23,32 mln zł
SANPLB362.9000 zł+5.991.65%12,06 mln zł
CCCCCC+124.5000 zł+1.060.85%12,16 mln zł
EUROCASHCCC-11.3100 zł-0.32-2.84%3,75 mln zł
KGHMAA-162.1500 zł+2.081.28%93,34 mln zł
LOTOSA-62.4400 zł+0.510.81%12,15 mln zł
LPPB14230.0000 zł-49.8-0.35%20,90 mln zł
MILLENNIUMB-8.6900 zł+0.333.83%5,15 mln zł
CDPROJEKTAAA184.2800 zł+3.341.81%53,07 mln zł
PEKAOB123.2500 zł-0.84-0.68%63,23 mln zł
PGNIGAAA6.3600 zł-0.13-2%28,61 mln zł
PKNORLENA-86.4400 zł-1.14-1.32%78,55 mln zł
PKOBPB-45.9800 zł-0.45-0.97%45,08 mln zł
ORANGEPLBB7.8100 zł-0.13-1.7%6,68 mln zł
CYFRPLSATBBB36.3600 zł-0.93-2.57%20,65 mln zł
GRUPAAZOTYBB-29.7000 zł-0.12-0.4%2,40 mln zł
ENEABB10.2000 zł+0.151.49%1,86 mln zł
PGEBB+9.9700 zł-0.07-0.75%13,19 mln zł
PZUB-39.0800 zł-0.61-1.56%30,30 mln zł
TAURONPEB3.5800 zł-0.08-2.13%4,17 mln zł
KRUKAA+335.4000 zł+2.210.66%2,58 mln zł
JSWB52.0000 zł+0.410.78%56,60 mln zł
ALIORB-54.2800 zł+1.252.3%12,21 mln zł
MERCATORAAA109.0000 zł+6.135.62%14,18 mln zł
XTBBBB15.4300 zł+0.030.19%2,28 mln zł
DINOPLB-368.2000 zł-5.71-1.55%49,04 mln zł
TSGAMESAAA355.0000 zł+7.562.13%12,44 mln zł
ALLEGRO50.3500 zł+0.891.76%101,80 mln zł
Nazwa spółkiRatingKursZmianaZmiana %Obrót
Źródło danych: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

Znaczenie indeksu WIG30

W dniu 25 sierpnia 2020 roku na otwarciu notowań giełdowych indeks WIG30 notowany był na poziomie 2125,8600, a na zamknięciu osiągnął niższą wartość – 2099,8700.

W trakcie notowań ciągłych wartość indeksu podawana jest do publicznej wiadomości co 15 sekund. WIG30 określany jako Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek jest najbardziej prestiżowym indeksem, jaki występuje na naszej rodzimej giełdzie. Wprowadzony został po to, by pokazywał wielkość i zróżnicowanie sektorowe spółek notowanych na rynku głównym GPW.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Zainstaluj aplikację jakikurs.pl!×