WIG ESG

Warszawa - siedziba Giełdy Papierów Wartościowych

Z dniem 3 września 2019 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pojawił się nowy indeks – WIG-ESG. Czego dotyczy i jakie ma on znaczenie dla inwestorów?

Czym jest indeks WIG-ESG?

Indeks WIG-ESG jest indeksem dochodowym, w skład którego weszły spółki zaliczane do indeksów WIG20 i mWIG40, czyli największe spółki notowane na GPW. Wagi spółek w indeksie WIG-ESG zależą od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego w ramach dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

WIG-ESG

Aktualna cena: 12250.14 zł

  • Cena otwarcia: 12266.47 zł

Współpraca GPW z Sustainalytics

By publikować indeks WIG-ESG na warszawskiej GPW, giełda musiała zawrzeć współpracę z niezależną firmą Sustainalytics. Cieszy się ona międzynarodową renomą i zajmuje się dostarczaniem danych z zakresu ESG dla największych firm inwestycyjnych i indeksowych na świecie.

Kryteria ESG, tj. environment, society, governance, oznaczają w praktyce czynniki środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu społecznego. Indeks WIG-ESG miał zwrócić uwagę spółek i potencjalnych inwestorów na takie kwestie, ważne w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zarząd GPW prognozował, że w najbliższych latach elementy środowiskowe, społeczne i kodeks dobrych praktyk będą nabierały na znaczeniu i wpłyną na wagi poszczególnych uczestników w indeksie.

Ranking ESG

Punktem wyjścia dla ustalenia składu indeksu WIG-ESG jest ranking ESG spółek. Powstaje on na podstawie raportów Sustainalytics. Firma ta określa scoringi spółek biorąc pod uwagę powszechnie dostępne informacje publikowane przez nie same. Analizie poddawane są dane pochodzące z:

  • Informacji umieszczonych na stronach internetowych.
  • Raportów rocznych spółek.
  • Raportów zawierających dane niefinansowe.

Metodologia Sustainalytics polega na ocenie ryzyka ESG, tj. na mierzeniu ekspozycji danej branży na specyficzne ryzyka związane z kryteriami ESG. Ocenie podlega także to, jak dana firma zarządza takimi ryzykami.

Udział spółek zaliczanych do indeksu WIG-ESG uzależniony jest od poziomu stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. GPW przyznaje spółkom wagi zależne od liczby stosowanych zasad oraz od jakości publikowanych oświadczeń.

Fundusz w parze z indeksem WIG-ESG

Wraz ze stworzeniem nowego indeksu giełdowego WIG-ESG, powstał też we współpracy z NN Investment Partners TFI produkt inwestycyjny oparty na nim. Fundusz przykłada szczególną wagę do kwestii ESG przy budowaniu portfela inwestycyjnego. Pierwszym produktem opartym o indeks WIG-ESG był właśnie wspominany fundusz NN Investment Partners TFI. Fundusz typu „tracker” naśladuje giełdowy indeks, a jego konstrukcja uwzględnia kryteria ESG.

Publikacja poziomu indeksu WIG-ESG

Zgodnie z założeniem, informacje o indeksie WIG-ESG są podawane co minutę, od rozpoczęcia, aż do zakończenia sesji. Udział największych spółek ograniczany jest do limitów wynikających z reguły 5/10/40, przy czym największa spółka do 10 proc., spółki o wadze powyżej 5 proc. nie mogą w sumie przekraczać w indeksie wagi 40 proc.

Wraz z rozpoczęciem publikacji indeksu WIG-ESG, wiadomo było, że wkrótce zakończy się żywot innego indeksu GPW – mianowicie indeksu RESPECT Index, który przez 10 lat gromadził notowania spółek najwyższych standardów w obszarze ESDG. Od 1 stycznia publikowany jest wyłącznie indeks WIG-ESG bez indeksu RESPECT Index.

Aktualna lista spółek indeksu WIG-ESG

Ostatnia aktualizacja: 2021-10-24 19:53:27

Nazwa spółkiRatingKursZmianaZmiana %Obrót
AMICAA-127.8000 zł-2.16-1.69%1,14 mln zł
AMRESTCCC32.0000 zł+0.531.65%0,99 mln zł
ASSECOPOLBBB98.5000 zł-0.7-0.71%3,43 mln zł
MBANKB-519.5000 zł-8.36-1.61%23,32 mln zł
BUDIMEXBBB-269.5000 zł+0.510.19%2,92 mln zł
SANPLB362.9000 zł+5.991.65%12,06 mln zł
CCCCCC+124.5000 zł+1.060.85%12,16 mln zł
CIECHBB-37.3500 zł-3.07-8.23%10,71 mln zł
COMARCHAAA248.0000 zł+4.071.64%0,10 mln zł
DOMDEVAAA138.8000 zł-1.19-0.86%0,18 mln zł
EUROCASHCCC-11.3100 zł-0.32-2.84%3,75 mln zł
FAMURAAA3.2700 zł+0.010.31%2,17 mln zł
HANDLOWYB55.0000 zł+1.542.8%4,15 mln zł
INGBSKB271.0000 zł00%2,82 mln zł
INTERCARSAAA457.0000 zł+7.131.56%0,38 mln zł
KETYAAA636.0000 zł-1.97-0.31%5,91 mln zł
KGHMAA-162.1500 zł+2.081.28%93,34 mln zł
DEVELIABBB3.6600 zł-0.12-3.17%0,34 mln zł
LOTOSA-62.4400 zł+0.510.81%12,15 mln zł
LPPB14230.0000 zł-49.8-0.35%20,90 mln zł
MILLENNIUMB-8.6900 zł+0.333.83%5,15 mln zł
CDPROJEKTAAA184.2800 zł+3.341.81%53,07 mln zł
PEKAOB123.2500 zł-0.84-0.68%63,23 mln zł
PEPBB+82.8000 zł+2.93.5%0,22 mln zł
PGNIGAAA6.3600 zł-0.13-2%28,61 mln zł
PKNORLENA-86.4400 zł-1.14-1.32%78,55 mln zł
PKOBPB-45.9800 zł-0.45-0.97%45,08 mln zł
STALPRODAA+300.0000 zł+4.051.35%0,40 mln zł
NEUCAB936.0000 zł-1.97-0.21%2,28 mln zł
ORANGEPLBB7.8100 zł-0.13-1.7%6,68 mln zł
ASBISBBB-22.2000 zł-2-9.02%17,77 mln zł
KERNELAAA62.2000 zł-0.5-0.8%1,80 mln zł
CYFRPLSATBBB36.3600 zł-0.93-2.57%20,65 mln zł
GRUPAAZOTYBB-29.7000 zł-0.12-0.4%2,40 mln zł
ENEABB10.2000 zł+0.151.49%1,86 mln zł
ASSECOSEEAAA48.0000 zł+0.20.42%0,98 mln zł
PGEBB+9.9700 zł-0.07-0.75%13,19 mln zł
PZUB-39.0800 zł-0.61-1.56%30,30 mln zł
TAURONPEB3.5800 zł-0.08-2.13%4,17 mln zł
MABIOND71.8000 zł+3.95.43%10,26 mln zł
11BITAAA436.4000 zł-2.79-0.64%1,90 mln zł
GPWAAA43.7800 zł-0.22-0.5%1,43 mln zł
BENEFITCCC+778.0000 zł+10.111.3%0,17 mln zł
KRUKAA+335.4000 zł+2.210.66%2,58 mln zł
JSWB52.0000 zł+0.410.78%56,60 mln zł
BIOMEDLUBCCC-9.3200 zł+0.242.62%1,62 mln zł
DATAWALKAAA241.5000 zł-11.88-4.92%1,10 mln zł
ALIORB-54.2800 zł+1.252.3%12,21 mln zł
PKPCARGOB-18.6200 zł+0.020.11%1,46 mln zł
MERCATORAAA109.0000 zł+6.135.62%14,18 mln zł
LIVECHATAAA124.6000 zł-1.38-1.11%8,61 mln zł
WIRTUALNAA-134.4000 zł-0.59-0.44%0,62 mln zł
XTBBBB15.4300 zł+0.030.19%2,28 mln zł
CLNPHARMAAAA36.8000 zł-0.4-1.08%0,56 mln zł
PLAYWAYAAA468.0000 zł-5.34-1.14%1,09 mln zł
DINOPLB-368.2000 zł-5.71-1.55%49,04 mln zł
OATAAA37.1500 zł-0.83-2.24%0,57 mln zł
TSGAMESAAA355.0000 zł+7.562.13%12,44 mln zł
SELVITABBB79.0000 zł00%1,70 mln zł
ALLEGRO50.3500 zł+0.891.76%101,80 mln zł
Nazwa spółkiRatingKursZmianaZmiana %Obrót
Źródło danych: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Zainstaluj aplikację jakikurs.pl!×