WIG ESG

Warszawa - siedziba Giełdy Papierów WartościowychWarszawa - siedziba Giełdy Papierów Wartościowych

Z dniem 3 września 2019 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pojawił się nowy indeks – WIG-ESG. Czego dotyczy i jakie ma on znaczenie dla inwestorów?

Czym jest indeks WIG-ESG?

Indeks WIG-ESG jest indeksem dochodowym, w skład którego weszły spółki zaliczane do indeksów WIG20 i mWIG40, czyli największe spółki notowane na GPW. Wagi spółek w indeksie WIG-ESG zależą od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego w ramach dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

WIG-ESG

Aktualna cena: 7564.97 zł

  • Cena otwarcia: 7621.16 zł

Kurs WIG-ESG wzrośnie czy spadnie?

Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki

Odpowiedzi dziś (2)

Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%

Odpowiedzi w tym miesiącu (7)

Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%

Współpraca GPW z Sustainalytics

By publikować indeks WIG-ESG na warszawskiej GPW, giełda musiała zawrzeć współpracę z niezależną firmą Sustainalytics. Cieszy się ona międzynarodową renomą i zajmuje się dostarczaniem danych z zakresu ESG dla największych firm inwestycyjnych i indeksowych na świecie.

Kryteria ESG, tj. environment, society, governance, oznaczają w praktyce czynniki środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu społecznego. Indeks WIG-ESG miał zwrócić uwagę spółek i potencjalnych inwestorów na takie kwestie, ważne w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zarząd GPW prognozował, że w najbliższych latach elementy środowiskowe, społeczne i kodeks dobrych praktyk będą nabierały na znaczeniu i wpłyną na wagi poszczególnych uczestników w indeksie.

Ranking ESG

Punktem wyjścia dla ustalenia składu indeksu WIG-ESG jest ranking ESG spółek. Powstaje on na podstawie raportów Sustainalytics. Firma ta określa scoringi spółek biorąc pod uwagę powszechnie dostępne informacje publikowane przez nie same. Analizie poddawane są dane pochodzące z:

  • Informacji umieszczonych na stronach internetowych.
  • Raportów rocznych spółek.
  • Raportów zawierających dane niefinansowe.

Metodologia Sustainalytics polega na ocenie ryzyka ESG, tj. na mierzeniu ekspozycji danej branży na specyficzne ryzyka związane z kryteriami ESG. Ocenie podlega także to, jak dana firma zarządza takimi ryzykami.

Udział spółek zaliczanych do indeksu WIG-ESG uzależniony jest od poziomu stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. GPW przyznaje spółkom wagi zależne od liczby stosowanych zasad oraz od jakości publikowanych oświadczeń.

Fundusz w parze z indeksem WIG-ESG

Wraz ze stworzeniem nowego indeksu giełdowego WIG-ESG, powstał też we współpracy z NN Investment Partners TFI produkt inwestycyjny oparty na nim. Fundusz przykłada szczególną wagę do kwestii ESG przy budowaniu portfela inwestycyjnego. Pierwszym produktem opartym o indeks WIG-ESG był właśnie wspominany fundusz NN Investment Partners TFI. Fundusz typu „tracker” naśladuje giełdowy indeks, a jego konstrukcja uwzględnia kryteria ESG.

Publikacja poziomu indeksu WIG-ESG

Zgodnie z założeniem, informacje o indeksie WIG-ESG są podawane co minutę, od rozpoczęcia, aż do zakończenia sesji. Udział największych spółek ograniczany jest do limitów wynikających z reguły 5/10/40, przy czym największa spółka do 10 proc., spółki o wadze powyżej 5 proc. nie mogą w sumie przekraczać w indeksie wagi 40 proc.

Wraz z rozpoczęciem publikacji indeksu WIG-ESG, wiadomo było, że wkrótce zakończy się żywot innego indeksu GPW – mianowicie indeksu RESPECT Index, który przez 10 lat gromadził notowania spółek najwyższych standardów w obszarze ESDG. Od 1 stycznia publikowany jest wyłącznie indeks WIG-ESG bez indeksu RESPECT Index.

Aktualna lista spółek indeksu WIG-ESG

Ostatnia aktualizacja: 2022-10-07 04:33:28

Nazwa spółkiRatingKursZmianaZmiana %Obrót
AMRESTCCC18.0000 zł-0.64-3.54%1,79 mln zł
ASSECOPOLBBB69.7500 zł-0.93-1.34%4,81 mln zł
MBANKB-200.0000 zł-3.54-1.77%11,45 mln zł
BUDIMEXB239.5000 zł+8.293.46%0,80 mln zł
SANPLB197.8000 zł-1.68-0.85%11,87 mln zł
CCCB-38.4100 zł-0.58-1.51%8,82 mln zł
CIECHBB-33.4800 zł+1.23.59%0,24 mln zł
COMARCHAAA151.6000 zł00%0,02 mln zł
DOMDEVAA-92.5000 zł-1.48-1.6%0,08 mln zł
EUROCASHCCC-11.7000 zł-0.19-1.6%0,93 mln zł
FAMURAAA3.3000 zł+0.041.17%0,37 mln zł
HANDLOWYB54.9000 zł-0.69-1.26%1,60 mln zł
INGBSKB138.0000 zł-0.19-0.14%10,59 mln zł
INTERCARSAA+374.5000 zł-3.48-0.93%0,17 mln zł
KETYAA516.0000 zł00%5,74 mln zł
KGHMAA+92.2000 zł-1.34-1.45%34,13 mln zł
DEVELIAA2.0400 zł+0.031.24%0,03 mln zł
LPPB8275.0000 zł+252.393.05%29,27 mln zł
MILLENNIUMB-3.3300 zł-0.01-0.36%1,75 mln zł
CDPROJEKTAAA111.5400 zł+1.291.16%91,68 mln zł
PEKAOB-62.7000 zł+1.221.95%81,62 mln zł
PEPBB99.2000 zł+0.20.2%0,07 mln zł
PGNIGA-5.0200 zł+0.020.48%14,67 mln zł
PKNORLENAA-55.1200 zł+0.571.03%67,16 mln zł
PKOBPB-22.1100 zł+0.110.5%75,45 mln zł
NEUCAB-634.0000 zł-11.79-1.86%20,24 mln zł
ORANGEPLBBB-5.4600 zł-0.1-1.76%11,73 mln zł
ASBISA15.1000 zł-0.08-0.53%0,97 mln zł
KERNELAAA19.4500 zł+0.784.01%1,67 mln zł
CYFRPLSATBBB16.7100 zł-0.79-4.73%11,10 mln zł
GRUPAAZOTYBBB34.2400 zł+0.381.12%0,84 mln zł
ENEABBB6.2400 zł+0.040.65%0,88 mln zł
BUMECHAAA61.9500 zł+5.098.21%14,30 mln zł
BOGDANKAAAA33.9000 zł+0.361.07%2,99 mln zł
ASSECOSEEAA44.2000 zł-0.79-1.78%0,01 mln zł
PGEBBB6.3000 zł-0.06-0.97%10,59 mln zł
PZUCCC+24.1000 zł00%36,19 mln zł
MOBRUKAAA308.5000 zł+8.212.66%0,05 mln zł
TAURONPEB2.1300 zł+0.020.95%2,11 mln zł
MABIOND19.7800 zł-0.08-0.4%0,83 mln zł
11BITAAA519.0000 zł+6.071.17%0,81 mln zł
GPWAAA32.7600 zł+0.260.8%1,15 mln zł
BENEFITB-600.0000 zł-7.92-1.32%0,15 mln zł
KRUKAAA246.8000 zł+6.562.66%2,59 mln zł
JSWAAA35.7000 zł-0.36-1%8,78 mln zł
DATAWALKD136.0000 zł-0.14-0.1%0,29 mln zł
ALIORB-24.2000 zł+0.813.33%3,95 mln zł
PKPCARGOCCC11.1500 zł-0.07-0.62%0,16 mln zł
MERCATORAAA49.2000 zł+1.362.76%0,83 mln zł
LIVECHATAAA115.0000 zł+12.1710.58%2,72 mln zł
WIRTUALNAAA95.3000 zł+1.631.71%0,16 mln zł
XTBAA+21.6800 zł+1.054.84%3,55 mln zł
CLNPHARMAAA-13.0800 zł+0.352.67%0,06 mln zł
DINOPLB306.0000 zł-3.95-1.29%40,18 mln zł
TSGAMESAAA102.0000 zł-2.54-2.49%2,00 mln zł
SELVITABBB87.8000 zł-0.6-0.68%0,27 mln zł
ALLEGROBB+20.5900 zł-0.24-1.18%106,09 mln zł
HUUUGEAAA22.1000 zł+0.10.45%0,95 mln zł
PEPCOBB30.1200 zł-0.59-1.95%6,17 mln zł
GRUPRACUJB41.5000 zł-0.15-0.36%0,18 mln zł
Nazwa spółkiRatingKursZmianaZmiana %Obrót
Źródło danych: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!