WIG ESG

Warszawa - siedziba Giełdy Papierów Wartościowych

Z dniem 3 września 2019 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pojawił się nowy indeks – WIG-ESG. Czego dotyczy i jakie ma on znaczenie dla inwestorów?

Czym jest indeks WIG-ESG?

Indeks WIG-ESG jest indeksem dochodowym, w skład którego weszły spółki zaliczane do indeksów WIG20 i mWIG40, czyli największe spółki notowane na GPW. Wagi spółek w indeksie WIG-ESG zależą od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego w ramach dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

WIG-ESG

Aktualna cena: 9172.04 zł

  • Cena otwarcia: 9065.93 zł

Kurs WIG-ESG wzrośnie czy spadnie?

Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki

Odpowiedzi dziś (2)

Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%

Odpowiedzi w tym miesiącu (27)

Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%

Współpraca GPW z Sustainalytics

By publikować indeks WIG-ESG na warszawskiej GPW, giełda musiała zawrzeć współpracę z niezależną firmą Sustainalytics. Cieszy się ona międzynarodową renomą i zajmuje się dostarczaniem danych z zakresu ESG dla największych firm inwestycyjnych i indeksowych na świecie.

Kryteria ESG, tj. environment, society, governance, oznaczają w praktyce czynniki środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu społecznego. Indeks WIG-ESG miał zwrócić uwagę spółek i potencjalnych inwestorów na takie kwestie, ważne w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zarząd GPW prognozował, że w najbliższych latach elementy środowiskowe, społeczne i kodeks dobrych praktyk będą nabierały na znaczeniu i wpłyną na wagi poszczególnych uczestników w indeksie.

Ranking ESG

Punktem wyjścia dla ustalenia składu indeksu WIG-ESG jest ranking ESG spółek. Powstaje on na podstawie raportów Sustainalytics. Firma ta określa scoringi spółek biorąc pod uwagę powszechnie dostępne informacje publikowane przez nie same. Analizie poddawane są dane pochodzące z:

  • Informacji umieszczonych na stronach internetowych.
  • Raportów rocznych spółek.
  • Raportów zawierających dane niefinansowe.

Metodologia Sustainalytics polega na ocenie ryzyka ESG, tj. na mierzeniu ekspozycji danej branży na specyficzne ryzyka związane z kryteriami ESG. Ocenie podlega także to, jak dana firma zarządza takimi ryzykami.

Udział spółek zaliczanych do indeksu WIG-ESG uzależniony jest od poziomu stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. GPW przyznaje spółkom wagi zależne od liczby stosowanych zasad oraz od jakości publikowanych oświadczeń.

Fundusz w parze z indeksem WIG-ESG

Wraz ze stworzeniem nowego indeksu giełdowego WIG-ESG, powstał też we współpracy z NN Investment Partners TFI produkt inwestycyjny oparty na nim. Fundusz przykłada szczególną wagę do kwestii ESG przy budowaniu portfela inwestycyjnego. Pierwszym produktem opartym o indeks WIG-ESG był właśnie wspominany fundusz NN Investment Partners TFI. Fundusz typu „tracker” naśladuje giełdowy indeks, a jego konstrukcja uwzględnia kryteria ESG.

Publikacja poziomu indeksu WIG-ESG

Zgodnie z założeniem, informacje o indeksie WIG-ESG są podawane co minutę, od rozpoczęcia, aż do zakończenia sesji. Udział największych spółek ograniczany jest do limitów wynikających z reguły 5/10/40, przy czym największa spółka do 10 proc., spółki o wadze powyżej 5 proc. nie mogą w sumie przekraczać w indeksie wagi 40 proc.

Wraz z rozpoczęciem publikacji indeksu WIG-ESG, wiadomo było, że wkrótce zakończy się żywot innego indeksu GPW – mianowicie indeksu RESPECT Index, który przez 10 lat gromadził notowania spółek najwyższych standardów w obszarze ESDG. Od 1 stycznia publikowany jest wyłącznie indeks WIG-ESG bez indeksu RESPECT Index.

Aktualna lista spółek indeksu WIG-ESG

Ostatnia aktualizacja: 2022-05-26 22:40:36

Nazwa spółkiRatingKursZmianaZmiana %Obrót
AMICABBB88.5000 zł+0.810.91%0,12 mln zł
AMRESTCCC+17.7400 zł+0.221.26%0,47 mln zł
ASSECOPOLBBB78.1000 zł-0.89-1.14%5,71 mln zł
MBANKB-272.2000 zł+5.091.87%13,17 mln zł
BUDIMEXBB224.0000 zł-1.5-0.67%2,75 mln zł
SANPLB252.2000 zł+7.412.94%15,02 mln zł
CCCB-47.0000 zł+0.20.43%7,01 mln zł
CIECHBB-40.1800 zł-0.08-0.2%1,00 mln zł
COMARCHAAA175.0000 zł00%0,01 mln zł
DOMDEVAA+100.0000 zł-0.6-0.6%0,18 mln zł
EUROCASHCCC-11.3900 zł+0.131.15%0,77 mln zł
FAMURAAA2.7500 zł0-0.07%0,24 mln zł
HANDLOWYB59.0000 zł+0.20.34%0,35 mln zł
INGBSKB191.2000 zł-2.56-1.34%0,50 mln zł
INTERCARSAAA410.0000 zł+1.520.37%0,78 mln zł
KETYAAA604.0000 zł+4.050.67%4,10 mln zł
KGHMAA+141.6500 zł+4.83.39%81,59 mln zł
DEVELIAAA2.8900 zł-0.06-2.2%0,08 mln zł
LOTOSAAA67.2000 zł-0.18-0.27%13,66 mln zł
LPPB+10140.0000 zł+188.61.86%13,58 mln zł
MILLENNIUMB-4.7700 zł+0.163.25%4,90 mln zł
CDPROJEKTAAA110.6200 zł+2.692.43%41,38 mln zł
PEKAOB-93.5000 zł+1.321.41%52,08 mln zł
PEPB+74.0000 zł-0.4-0.54%0,06 mln zł
PGNIGA+6.2800 zł+0.060.93%34,35 mln zł
PKNORLENA71.6000 zł+0.260.36%39,77 mln zł
PKOBPB-32.1500 zł+0.331.04%69,95 mln zł
NEUCAB760.0000 zł-4.94-0.65%0,36 mln zł
ORANGEPLBBB-6.0900 zł-0.11-1.77%15,31 mln zł
ASBISBBB12.8000 zł+0.614.75%0,88 mln zł
KERNELAAA27.4200 zł+0.431.56%0,47 mln zł
CYFRPLSATA22.0600 zł+0.020.09%8,27 mln zł
GRUPAAZOTYBB+52.8000 zł+1.122.13%6,46 mln zł
ENEABB+9.1400 zł-0.1-1.14%2,70 mln zł
ASSECOSEEAAA47.5000 zł+0.10.21%0,00 mln zł
PGEBB10.2700 zł+0.454.41%29,25 mln zł
PZUCCC+32.6000 zł+0.451.37%27,65 mln zł
TAURONPEB3.5600 zł+0.051.54%7,75 mln zł
MABIOND27.6000 zł+0.973.53%0,49 mln zł
11BITAAA480.0000 zł-1.97-0.41%2,50 mln zł
GPWAAA37.6200 zł-0.12-0.32%1,52 mln zł
BENEFITCCC+572.0000 zł+12.242.14%0,58 mln zł
KRUKAAA265.8000 zł+0.40.15%5,51 mln zł
JSWAA+67.9000 zł-1.62-2.39%36,03 mln zł
BIOMEDLUBBB+3.4400 zł+0.051.47%0,34 mln zł
DATAWALKAAA144.0000 zł+4.122.86%0,21 mln zł
ALIORB-33.9000 zł+0.531.56%5,92 mln zł
PKPCARGOCCC+11.5500 zł-0.1-0.86%1,27 mln zł
MERCATORAAA62.3800 zł-0.99-1.58%0,74 mln zł
LIVECHATAAA85.0000 zł+0.810.95%0,94 mln zł
WIRTUALNAAA+98.5000 zł+2.462.5%0,18 mln zł
XTBAA-20.2800 zł+0.432.11%1,48 mln zł
CLNPHARMAAAA17.0000 zł-0.24-1.39%1,28 mln zł
PLAYWAYAAA291.0000 zł+14.75.05%1,79 mln zł
DINOPLB+293.2000 zł+11.523.93%35,03 mln zł
TSGAMESAAA125.3000 zł+0.70.56%7,31 mln zł
SELVITABBB-75.4000 zł+0.911.21%0,10 mln zł
ALLEGROBBB23.4500 zł+1.215.16%128,12 mln zł
HUUUGEAAA19.0000 zł00%7,26 mln zł
PEPCOBB40.2000 zł+0.240.6%5,12 mln zł
Nazwa spółkiRatingKursZmianaZmiana %Obrót
Źródło danych: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!