WIG ESG

Warszawa - siedziba Giełdy Papierów WartościowychWarszawa - siedziba Giełdy Papierów Wartościowych

Z dniem 3 września 2019 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pojawił się nowy indeks – WIG-ESG. Czego dotyczy i jakie ma on znaczenie dla inwestorów?

Czym jest indeks WIG-ESG?

Indeks WIG-ESG jest indeksem dochodowym, w skład którego weszły spółki zaliczane do indeksów WIG20 i mWIG40, czyli największe spółki notowane na GPW. Wagi spółek w indeksie WIG-ESG zależą od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego w ramach dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

WIG-ESG

Aktualna cena: 9949.41 zł

  • Cena otwarcia: 9972.15 zł

Kurs WIG-ESG wzrośnie czy spadnie?

Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki

Odpowiedzi dziś (1)

Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%

Odpowiedzi w tym miesiącu (31)

Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%

Współpraca GPW z Sustainalytics

By publikować indeks WIG-ESG na warszawskiej GPW, giełda musiała zawrzeć współpracę z niezależną firmą Sustainalytics. Cieszy się ona międzynarodową renomą i zajmuje się dostarczaniem danych z zakresu ESG dla największych firm inwestycyjnych i indeksowych na świecie.

Kryteria ESG, tj. environment, society, governance, oznaczają w praktyce czynniki środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu społecznego. Indeks WIG-ESG miał zwrócić uwagę spółek i potencjalnych inwestorów na takie kwestie, ważne w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zarząd GPW prognozował, że w najbliższych latach elementy środowiskowe, społeczne i kodeks dobrych praktyk będą nabierały na znaczeniu i wpłyną na wagi poszczególnych uczestników w indeksie.

Ranking ESG

Punktem wyjścia dla ustalenia składu indeksu WIG-ESG jest ranking ESG spółek. Powstaje on na podstawie raportów Sustainalytics. Firma ta określa scoringi spółek biorąc pod uwagę powszechnie dostępne informacje publikowane przez nie same. Analizie poddawane są dane pochodzące z:

  • Informacji umieszczonych na stronach internetowych.
  • Raportów rocznych spółek.
  • Raportów zawierających dane niefinansowe.

Metodologia Sustainalytics polega na ocenie ryzyka ESG, tj. na mierzeniu ekspozycji danej branży na specyficzne ryzyka związane z kryteriami ESG. Ocenie podlega także to, jak dana firma zarządza takimi ryzykami.

Udział spółek zaliczanych do indeksu WIG-ESG uzależniony jest od poziomu stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. GPW przyznaje spółkom wagi zależne od liczby stosowanych zasad oraz od jakości publikowanych oświadczeń.

Fundusz w parze z indeksem WIG-ESG

Wraz ze stworzeniem nowego indeksu giełdowego WIG-ESG, powstał też we współpracy z NN Investment Partners TFI produkt inwestycyjny oparty na nim. Fundusz przykłada szczególną wagę do kwestii ESG przy budowaniu portfela inwestycyjnego. Pierwszym produktem opartym o indeks WIG-ESG był właśnie wspominany fundusz NN Investment Partners TFI. Fundusz typu „tracker” naśladuje giełdowy indeks, a jego konstrukcja uwzględnia kryteria ESG.

Publikacja poziomu indeksu WIG-ESG

Zgodnie z założeniem, informacje o indeksie WIG-ESG są podawane co minutę, od rozpoczęcia, aż do zakończenia sesji. Udział największych spółek ograniczany jest do limitów wynikających z reguły 5/10/40, przy czym największa spółka do 10 proc., spółki o wadze powyżej 5 proc. nie mogą w sumie przekraczać w indeksie wagi 40 proc.

Wraz z rozpoczęciem publikacji indeksu WIG-ESG, wiadomo było, że wkrótce zakończy się żywot innego indeksu GPW – mianowicie indeksu RESPECT Index, który przez 10 lat gromadził notowania spółek najwyższych standardów w obszarze ESDG. Od 1 stycznia publikowany jest wyłącznie indeks WIG-ESG bez indeksu RESPECT Index.

Aktualna lista spółek indeksu WIG-ESG

Ostatnia aktualizacja: 2023-01-30 05:41:12

Nazwa spółkiRatingKursZmianaZmiana %Obrót
AMRESTCCC+19.3000 zł+0.180.94%0,67 mln zł
ASSECOPOLBBB74.6500 zł-0.4-0.53%4,23 mln zł
MBANKB-317.4000 zł-5.11-1.61%8,60 mln zł
BUDIMEXBB-275.0000 zł+0.990.36%2,94 mln zł
SANPLB282.4000 zł-1.98-0.7%10,07 mln zł
CCCCCC+42.2100 zł-0.15-0.35%7,66 mln zł
CIECHB+47.4000 zł-1.04-2.19%3,59 mln zł
COMARCHAAA164.0000 zł-2.95-1.8%0,56 mln zł
DOMDEVAA-100.4000 zł+0.40.4%0,15 mln zł
EUROCASHCCC-14.5600 zł-0.09-0.61%1,79 mln zł
FAMURAAA3.4800 zł-0.02-0.63%8,33 mln zł
HANDLOWYB77.6000 zł+1.221.57%1,19 mln zł
INGBSKB171.8000 zł+0.810.47%0,65 mln zł
INTERCARSAA+453.0000 zł+9.22.03%0,58 mln zł
KETYAAA490.5000 zł+2.50.51%5,70 mln zł
KGHMAA+146.2000 zł-2.98-2.04%59,91 mln zł
DEVELIAA2.6400 zł+0.041.35%0,12 mln zł
LPPB10400.0000 zł+10.40.1%37,65 mln zł
MILLENNIUMB-4.7900 zł-0.03-0.71%3,22 mln zł
CDPROJEKTAAA133.9000 zł-0.75-0.56%16,68 mln zł
PEKAOB-91.4800 zł-1.02-1.12%56,27 mln zł
PEPBB-84.9000 zł+1.111.31%0,12 mln zł
PKNORLENAA+67.5600 zł+2.533.75%228,67 mln zł
PKOBPB-32.2200 zł-0.41-1.26%84,52 mln zł
NEUCAB-598.0000 zł+7.061.18%0,30 mln zł
ORANGEPLBB+7.0900 zł+0.11.37%9,04 mln zł
ASBISBBB+22.1200 zł+0.241.1%2,51 mln zł
KERNELBBB19.3000 zł+0.10.52%2,08 mln zł
CYFRPLSATBBB-18.9000 zł-0.24-1.25%6,86 mln zł
GRUPAAZOTYBBB44.2200 zł-1.13-2.56%3,36 mln zł
ENEABB+6.5600 zł-0.05-0.83%3,52 mln zł
BUMECHAAA49.9800 zł-0.32-0.64%1,93 mln zł
BOGDANKAAAA52.6000 zł+0.10.19%4,79 mln zł
PGEBBB-7.5600 zł+0.010.08%11,47 mln zł
PZUCCC+36.5100 zł-0.3-0.82%51,48 mln zł
MOBRUKAAA297.0000 zł+2.020.68%0,48 mln zł
TAURONPEB-2.3100 zł-0.03-1.16%5,87 mln zł
MABIONCCC-24.2000 zł+2.5210.4%13,10 mln zł
11BITAAA583.0000 zł-5.95-1.02%1,29 mln zł
GPWAAA36.7000 zł-0.08-0.22%1,18 mln zł
BENEFITB822.0000 zł+12.171.48%1,32 mln zł
KRUKAAA347.0000 zł00%9,97 mln zł
JSWAAA64.3200 zł-0.64-0.99%20,47 mln zł
DATAWALKD74.5000 zł-2.79-3.75%0,89 mln zł
ZEPAKB28.0500 zł+0.150.54%1,79 mln zł
ALIORB-38.8000 zł00%4,80 mln zł
PKPCARGOCCC+15.0700 zł+0.241.62%1,37 mln zł
MERCATORAAA46.3600 zł-0.87-1.88%0,70 mln zł
LIVECHATAAA123.4000 zł+1.010.82%4,94 mln zł
WIRTUALNAAA103.2000 zł-3.66-3.55%0,72 mln zł
XTBAA+32.4000 zł-0.04-0.12%4,52 mln zł
AUTOPARTNAAA15.0000 zł+0.040.27%0,19 mln zł
DINOPLBB-387.2000 zł+0.810.21%39,89 mln zł
TSGAMESAAA134.0000 zł+1.511.13%7,06 mln zł
SELVITABBB87.7000 zł+0.10.11%0,30 mln zł
ALLEGROB-30.1300 zł+0.130.42%68,93 mln zł
HUUUGEAAA25.2000 zł+0.060.24%1,65 mln zł
PEPCOB+40.8000 zł+0.421.04%61,65 mln zł
GRUPRACUJBB46.1000 zł+0.611.32%0,11 mln zł
STSHOLDINGAA17.0400 zł-0.16-0.92%2,03 mln zł
Nazwa spółkiRatingKursZmianaZmiana %Obrót
Źródło danych: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!