WIG

Warszawa - siedziba Giełdy Papierów WartościowychWarszawa - siedziba Giełdy Papierów Wartościowych

Najważniejszym indeksem giełdowym naszej rodzimej, warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych jest WIG. To indeks typu dochodowego notowany zdecydowanie najdłużej na giełdzie. Jak jest wyliczany i jaka jest jego historia?

WIG

Aktualna cena: 47299.55 zł

  • Cena otwarcia: 47559.04 zł

Kurs WIG wzrośnie czy spadnie?

Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki

Odpowiedzi dziś (1)

Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%

Odpowiedzi w tym miesiącu (7)

Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%

WIG – indeks dochodowy

Fakt, że WIG, czyli Warszawski Indeks Giełdowy, jest indeksem typu dochodowego, oznacza, że przy wyliczaniu jego wartości uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru. Obejmuje akcje spółek, jakie notowane są na rynku podstawowym giełdy. Wyraża łączną wartość spółek obecnych na GPW w stosunku do ich wartości w początku jego notowania.

Historia WIG-u

Po raz pierwszy indeks WIG został wyliczony 16 kwietnia 1991 roku i równał się 1000 pkt. Swoją najwyższą wartość WIG osiągnął 18 stycznia 2018 roku i było to 67 933,05 punktów, zaś najniższą 23 czerwca 1992 roku – 635,3 pkt.

Spółki w indeksie WIG

Skład indeksu WIG nie jest stały. Obejmuje wszystkie spółki giełdowe, które spełniają minimalne kryteria co do procentu i wartości akcji w wolnym obrocie. Mogą to być akcje spółek krajowych i zagranicznych, przy czym wpływ jednej spółki na indeks WIG nie może przekraczać 10 proc., zaś udział jednego sektora w indeksie nie powinien być większy niż 30 proc.

Cztery razy do roku zmienia się skład indeksu WIG według dat – trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia. Warto podkreślić, że wartości WIG są publikowane w ciągu dnia co minutę.

Ostatnia aktualizacja: 2022-10-06 21:30:46

Nazwa spółkiRatingKursZmianaZmiana %Obrót
MAKARONPLBB7.5600 zł00%0,00 mln zł
ELEKTROTIBBB-6.0600 zł+0.416.69%0,15 mln zł
NOVAVISGRD1.0500 zł-0.03-3.23%0,02 mln zł
06MAGNABBB-2.6600 zł-0.01-0.19%0,01 mln zł
ABPLBBB+38.2500 zł+0.461.19%0,03 mln zł
ACTIONAAA13.5000 zł-0.08-0.59%0,27 mln zł
AGORAB5.0000 zł-0.05-1.09%0,02 mln zł
AMBRAAAA20.2000 zł+0.391.92%0,07 mln zł
AMICABBB66.9000 zł-0.39-0.59%0,07 mln zł
AMRESTCCC18.0000 zł-0.64-3.54%1,79 mln zł
APATORBB-13.6600 zł+0.040.29%0,04 mln zł
ARTERIABB+9.1600 zł+0.272.92%0,00 mln zł
ASSECOPOLBBB69.7500 zł-0.93-1.34%4,81 mln zł
ASTARTAAAA22.1500 zł+0.411.84%0,33 mln zł
ATLANTAPLBBB-8.0200 zł-0.08-0.99%0,00 mln zł
ATMGRUPAAAA3.1300 zł+0.072.29%0,00 mln zł
IMPERIOAAA1.6400 zł+0.010.61%0,00 mln zł
BBIDEVB-4.9800 zł00%0,00 mln zł
BIOTONCCC-3.6100 zł-0.01-0.41%0,08 mln zł
BORYSZEWBBB4.2300 zł+0.081.81%0,03 mln zł
BOSB-6.5400 zł-0.18-2.68%0,17 mln zł
MBANKB-200.0000 zł-3.54-1.77%11,45 mln zł
BUDIMEXB239.5000 zł+8.293.46%0,80 mln zł
SANPLB197.8000 zł-1.68-0.85%11,87 mln zł
CCCB-38.4100 zł-0.58-1.51%8,82 mln zł
CEZCCC+186.0000 zł+8.914.79%3,74 mln zł
CIECHBB-33.4800 zł+1.23.59%0,24 mln zł
COMARCHAAA151.6000 zł00%0,02 mln zł
COMPBBB-42.7000 zł00%0,00 mln zł
DEBICABB+54.0000 zł+0.20.37%0,04 mln zł
DECORAA28.4000 zł+0.10.35%0,09 mln zł
DOMDEVAA-92.5000 zł-1.48-1.6%0,08 mln zł
DROZAPOLAAA5.5800 zł-0.14-2.45%0,01 mln zł
ECHOBBB-3.0700 zł+0.030.99%0,00 mln zł
ELKOPBBB0.4100 zł0-0.24%0,00 mln zł
ELZABCCC1.6000 zł-0.04-2.44%0,00 mln zł
CNTAAA17.0000 zł+0.412.41%0,00 mln zł
ERBUDBBB-25.5000 zł-0.2-0.78%0,01 mln zł
EUROCASHCCC-11.7000 zł-0.19-1.6%0,93 mln zł
EUROTELAA-49.4000 zł+0.921.86%0,01 mln zł
FAMURAAA3.3000 zł+0.041.17%0,37 mln zł
FASINGAA+13.4000 zł-0.29-2.19%0,01 mln zł
FERRUMCCC3.4600 zł00%0,00 mln zł
FOND4.4300 zł-0.21-4.73%0,00 mln zł
FORTEAA23.6000 zł-0.2-0.84%0,12 mln zł
GETINBB-1.2000 zł+0.043.28%0,13 mln zł
LESSD0.6000 zł+0.0711.75%0,08 mln zł
GTCBB+5.8800 zł+0.061.03%0,01 mln zł
HANDLOWYB54.9000 zł-0.69-1.26%1,60 mln zł
HELIOA12.6000 zł00%0,00 mln zł
HYDROTORAAA40.2000 zł+1.243.08%0,06 mln zł
INGBSKB138.0000 zł-0.19-0.14%10,59 mln zł
INSTALKRKAAA31.2000 zł+0.511.63%0,02 mln zł
INTERCARSAA+374.5000 zł-3.48-0.93%0,17 mln zł
INTERSPPLCCC-0.8500 zł00.24%0,00 mln zł
KETYAA516.0000 zł00%5,74 mln zł
KGHMAA+92.2000 zł-1.34-1.45%34,13 mln zł
RAWLPLUGAA13.6500 zł00%0,00 mln zł
KOGENERAA-23.7000 zł+0.20.85%0,00 mln zł
MIRACULUMCCC1.1400 zł-0.05-4.62%0,01 mln zł
KOMPAPA13.5000 zł00%0,00 mln zł
DEVELIAA2.0400 zł+0.031.24%0,03 mln zł
LENTEXAAA8.1800 zł+0.182.25%0,15 mln zł
LPPB8275.0000 zł+252.393.05%29,27 mln zł
LSISOFTAAA10.4000 zł+0.312.97%0,00 mln zł
LUBAWAAAA2.2200 zł-0.01-0.45%0,64 mln zł
PROTEKTORBBB-2.1900 zł-0.01-0.45%0,01 mln zł
WIKANABB+3.2500 zł00%0,00 mln zł
MCIAAA16.0500 zł00%0,00 mln zł
MENNICAAAA16.5500 zł+0.523.12%0,02 mln zł
MILLENNIUMB-3.3300 zł-0.01-0.36%1,75 mln zł
MOLBB+31.4000 zł+1.444.6%0,02 mln zł
MONNARIAAA3.8700 zł+0.25.16%0,06 mln zł
MOSTALPLCBBB18.6000 zł-0.2-1.06%0,00 mln zł
MOSTALWARCCC4.9000 zł+0.153.16%0,00 mln zł
MOSTALZABBB+1.9500 zł+0.031.46%0,08 mln zł
MUZAAA-6.1000 zł+0.152.52%0,03 mln zł
ODLEWNIEAAA6.3600 zł+0.121.92%0,00 mln zł
CDPROJEKTAAA111.5400 zł+1.291.16%91,68 mln zł
PAMAPOLB3.7700 zł-0.04-1.05%0,39 mln zł
PEKAOB-62.7000 zł+1.221.95%81,62 mln zł
PEPBB99.2000 zł+0.20.2%0,07 mln zł
PEPEESAA+1.4500 zł00%0,00 mln zł
PGNIGA-5.0200 zł+0.020.48%14,67 mln zł
PKNORLENAA-55.1200 zł+0.571.03%67,16 mln zł
PKOBPB-22.1100 zł+0.110.5%75,45 mln zł
PMPGAA+2.4800 zł00%0,01 mln zł
POLICEBB+10.7000 zł+0.363.38%0,01 mln zł
POLIMEXMSBBB-3.1200 zł-0.01-0.19%0,33 mln zł
PROCHEMAA+33.8000 zł00%0,02 mln zł
PROJPRZEMB8.2000 zł+0.22.5%0,00 mln zł
RAFAKOB-1.4600 zł+0.031.81%0,06 mln zł
RELPOLAAA5.7000 zł+0.020.35%0,03 mln zł
REMAKA-11.1500 zł+0.151.36%0,00 mln zł
ROPCZYCEAAA28.5000 zł-0.39-1.38%0,01 mln zł
SANOKAA+13.4600 zł+0.695.16%0,08 mln zł
SANWILAAA1.1100 zł+0.021.83%0,01 mln zł
SEKOBB+6.0500 zł00%0,00 mln zł
SFINKSD0.3800 zł+0.011.35%0,00 mln zł
SKOTAND1.1100 zł-0.02-1.95%0,01 mln zł
SNIEZKABB+63.0000 zł00%0,03 mln zł
STALEXPBBB2.5200 zł-0.02-0.98%0,06 mln zł
STALPRODAAA222.0000 zł-5.84-2.63%0,26 mln zł
STALPROFIAAA8.9100 zł00%0,04 mln zł
SUWARYAA+32.4000 zł+2.367.28%0,00 mln zł
SYGNITYBBB22.4000 zł+0.31.36%0,03 mln zł
TALEXBB-13.8000 zł-1.27-9.21%0,01 mln zł
OEXA*31.0000 zł00%0,01 mln zł
TIMAA-25.5000 zł-0.3-1.16%0,15 mln zł
NEUCAB-634.0000 zł-11.79-1.86%20,24 mln zł
ORANGEPLBBB-5.4600 zł-0.1-1.76%11,73 mln zł
ALTAAAA1.3300 zł-0.01-0.38%0,00 mln zł
VRGAAA3.2900 zł+0.020.61%0,03 mln zł
WARIMPEXB+3.1000 zł-0.33-10.66%0,00 mln zł
WASKOAA+1.6000 zł-0.03-1.84%0,01 mln zł
WAWELAAA423.0000 zł+1.020.24%0,01 mln zł
MANGATAAA+67.6000 zł+0.610.9%0,01 mln zł
HERKULESCCC0.8200 zł-0.05-5.96%0,03 mln zł
MERCORA*13.2000 zł+0.312.33%0,02 mln zł
NTTSYSTEMA-4.0800 zł+0.24.88%0,02 mln zł
STAPORKOWBB3.2000 zł-0.12-3.61%0,00 mln zł
MOJBBB+1.8600 zł-0.06-3.12%0,00 mln zł
IMMOBILEB-1.9900 zł+0.2311.83%0,02 mln zł
PANOVABB11.8000 zł00%0,00 mln zł
PGFGROUPXXX0.4500 zł-0.01-1.53%0,01 mln zł
SILVANOAAA4.4000 zł00%0,00 mln zł
OPONEO.PLA34.0000 zł-0.97-2.86%0,03 mln zł
RESBUDB0.5500 zł00%0,00 mln zł
KPPDAAA61.8000 zł+1.642.66%0,05 mln zł
RAINBOWCCC+17.4600 zł-0.02-0.11%0,02 mln zł
ZPUEBB+291.0000 zł+8.242.83%0,03 mln zł
PLAZACNTRD1.9700 zł-0.01-0.51%0,00 mln zł
ASBISA15.1000 zł-0.08-0.53%0,97 mln zł
ASSECOBSAAA30.8000 zł+0.822.67%0,03 mln zł
KERNELAAA19.4500 zł+0.784.01%1,67 mln zł
SECOGROUPBBB17.0000 zł00%0,00 mln zł
MDIENERGIABBB-2.0700 zł+0.020.98%0,00 mln zł
UNICREDITCCC+52.5600 zł+0.250.48%0,01 mln zł
CIGAMESAAA2.7000 zł+0.155.69%3,00 mln zł
INTROLBB+4.3100 zł+0.092.13%0,00 mln zł
WIELTONBB6.0900 zł+0.010.16%0,06 mln zł
GOBARTOB-7.3000 zł-0.19-2.67%0,00 mln zł
LENAAAA3.9800 zł+0.041.02%0,01 mln zł
ULMAAAA56.8000 zł00%0,00 mln zł
TRAKCJAD1.6600 zł00.12%0,14 mln zł
SKYLINEAAA0.6400 zł00%0,00 mln zł
MBWSAA10.4000 zł00%0,00 mln zł
CYFRPLSATBBB16.7100 zł-0.79-4.73%11,10 mln zł
IFIRMAAAA19.6500 zł-0.15-0.76%0,02 mln zł
UNIBEPBB+7.1400 zł+0.11.42%0,01 mln zł
SELENAFMA18.8500 zł-0.58-3.08%0,08 mln zł
WOJASBB+4.5900 zł-0.01-0.22%0,00 mln zł
LARQAAA1.0800 zł+0.054.88%0,01 mln zł
K2HOLDINGAAA28.7000 zł+0.41.41%0,03 mln zł
ZREMBD2.0200 zł+0.052.54%0,04 mln zł
BAHOLDINGD0.5700 zł+0.035.56%0,05 mln zł
GRUPAAZOTYBBB34.2400 zł+0.381.12%0,84 mln zł
COMPREMUMA*2.1800 zł+0.062.59%0,02 mln zł
SONELAAA9.7000 zł+0.11.04%0,00 mln zł
CORMAYCCC0.8800 zł+0.010.57%0,02 mln zł
ERGB+50.0000 zł00%0,00 mln zł
SATISAAA0.4900 zł+0.012.3%0,01 mln zł
NTCAPITALD2.1600 zł+0.125.37%0,02 mln zł
PUNKPIRATD0.2700 zł00.37%0,00 mln zł
QUERCUSBB+2.7400 zł+0.010.37%0,01 mln zł
TRANSPOLAA3.1400 zł+0.072.28%0,00 mln zł
ENEABBB6.2400 zł+0.040.65%0,88 mln zł
ATREMB+3.3500 zł+0.4312.79%0,02 mln zł
MIRBUDBBB3.2300 zł+0.030.78%0,06 mln zł
BUMECHAAA61.9500 zł+5.098.21%14,30 mln zł
VINDEXUSAAA6.0800 zł+0.020.33%0,01 mln zł
COGNORAAA3.6700 zł+0.225.92%0,59 mln zł
APLISENSAAA13.5000 zł+0.10.75%0,00 mln zł
IPOPEMAA*2.0400 zł+0.115.15%0,00 mln zł
BOGDANKAAAA33.9000 zł+0.361.07%2,99 mln zł
TESGASAA+3.2500 zł-0.03-0.91%0,00 mln zł
EKOEXPORTCCC1.7800 zł00%0,01 mln zł
KCIAAA0.7000 zł+0.011.15%0,00 mln zł
DELKOA-15.1000 zł+0.050.33%0,01 mln zł
ARCTICAAA17.2400 zł+0.261.53%1,55 mln zł
ASSECOSEEAA44.2000 zł-0.79-1.78%0,01 mln zł
PGEBBB6.3000 zł-0.06-0.97%10,59 mln zł
PATENTUSAAA1.4300 zł-0.05-3.38%0,03 mln zł
INCAAA1.6800 zł00%0,00 mln zł
FERROAA+23.5000 zł+0.512.17%0,83 mln zł
PZUCCC+24.1000 zł00%36,19 mln zł
SERINUSD5.3500 zł00%0,80 mln zł
VENTUREINAAA3.0000 zł00%0,00 mln zł
BIOMAXIMAAAA23.3000 zł-0.3-1.27%0,09 mln zł
MOBRUKAAA308.5000 zł+8.212.66%0,05 mln zł
TAURONPEB2.1300 zł+0.020.95%2,11 mln zł
RANKPROGRA-1.5000 zł00%0,00 mln zł
HARPERCCC+4.6400 zł+0.051.09%0,01 mln zł
MABIOND19.7800 zł-0.08-0.4%0,83 mln zł
OTMUCHOWB-2.5800 zł-0.1-3.73%0,00 mln zł
ZUEBB-3.9500 zł+0.184.5%0,17 mln zł
OPTEAMA8.2000 zł-0.17-2.03%0,00 mln zł
EDINVESTAAA2.9000 zł-0.06-2.03%0,00 mln zł
11BITAAA519.0000 zł+6.071.17%0,81 mln zł
GPWAAA32.7600 zł+0.260.8%1,15 mln zł
AGROTONAAA4.4000 zł-0.09-2%0,01 mln zł
DIGITANETAA-9.9800 zł-0.07-0.7%0,02 mln zł
MILKILANDD0.8500 zł0-0.47%0,01 mln zł
VOTUMAAA33.3500 zł+0.20.6%0,25 mln zł
CELTICAAA7.2600 zł00%0,00 mln zł
IZOSTALBB+2.3600 zł+0.010.43%0,00 mln zł
INPROAAA5.2000 zł00%0,00 mln zł
PRAGMAINKB3.2900 zł+0.030.92%0,01 mln zł
KINOPOLAAA11.5000 zł-0.05-0.43%0,00 mln zł
GRODNOBBB15.4000 zł-0.08-0.52%0,22 mln zł
BENEFITB-600.0000 zł-7.92-1.32%0,15 mln zł
LIBETCCC1.2700 zł-0.01-0.78%0,00 mln zł
IMCOMPANYAAA17.1000 zł00%0,01 mln zł
KSGAGROBB2.3300 zł+0.031.3%0,03 mln zł
KRUKAAA246.8000 zł+6.562.66%2,59 mln zł
ENELMEDCCC+16.3000 zł+0.31.87%0,00 mln zł
ESOTIQBB+21.6000 zł+0.622.86%0,02 mln zł
OVOSTARAAA48.6000 zł+3.657.52%0,00 mln zł
JSWAAA35.7000 zł-0.36-1%8,78 mln zł
RYVUBBB35.5000 zł-0.44-1.25%0,07 mln zł
BIOMEDLUBBB+5.7200 zł-0.11-1.89%1,87 mln zł
COALENERGD2.1900 zł-0.06-2.67%0,94 mln zł
SYNEKTIKB+30.4000 zł-0.1-0.33%0,08 mln zł
ACAUTOGAZA25.8000 zł-0.1-0.39%0,02 mln zł
TOYAAAA4.6300 zł-0.03-0.54%0,06 mln zł
SUNEXAA-17.2000 zł+0.623.61%5,57 mln zł
ZAMETBBB1.0000 zł-0.01-0.99%0,01 mln zł
VOXELBBB+33.6000 zł+0.10.3%0,00 mln zł
AILLERONAAA11.6500 zł-0.29-2.51%0,05 mln zł
MEDICALGD11.6200 zł-0.53-4.6%1,13 mln zł
SOPHARMAAA+10.0000 zł-0.37-3.66%0,00 mln zł
COMPERIAAAA4.2800 zł-0.02-0.47%0,00 mln zł
CASPARAA+17.9000 zł00%0,00 mln zł
EUROHOLDCCC-4.6000 zł-0.19-4.17%0,00 mln zł
IMSB2.3600 zł+0.145.83%0,00 mln zł
BOWIMAAA9.6000 zł-0.14-1.44%0,11 mln zł
3RGAMESAAA0.4600 zł+0.012.22%0,00 mln zł
KRKAAAA450.0000 zł+26.465.88%0,05 mln zł
MEXPOLSKACCC1.9000 zł+0.052.43%0,00 mln zł
ATENDEA2.4900 zł00%0,01 mln zł
VIVIDD1.0300 zł-0.01-0.96%0,00 mln zł
DATAWALKD136.0000 zł-0.14-0.1%0,29 mln zł
UNIMOTBBB-60.4000 zł-1.18-1.95%0,25 mln zł
TATRYCCC-148.0000 zł+2.031.37%0,01 mln zł
ZEPAKB-20.7000 zł+1.487.14%1,37 mln zł
ALIORB-24.2000 zł+0.813.33%3,95 mln zł
AIGAMESD1.6900 zł00%0,00 mln zł
PHNBB-12.5500 zł+0.10.8%0,05 mln zł
IIAAVB65.8000 zł-1.18-1.79%0,00 mln zł
FEERUMAA+5.5500 zł00%0,00 mln zł
SESCOMAAA25.0000 zł00%0,00 mln zł
PHOTONB12.0000 zł+0.211.73%0,14 mln zł
TARCZYNSKIB-38.0000 zł00%0,01 mln zł
OTLOGB13.5000 zł+0.523.85%0,03 mln zł
APSENERGYAA-3.0700 zł+0.4915.85%0,03 mln zł
MLPGROUPA71.6000 zł+1.021.42%0,01 mln zł
PKPCARGOCCC11.1500 zł-0.07-0.62%0,16 mln zł
HMINWESTA7.6600 zł-0.42-5.43%0,01 mln zł
MERCATORAAA49.2000 zł+1.362.76%0,83 mln zł
NEWAGAA14.0500 zł+0.251.81%0,01 mln zł
VISTALXXX0.9300 zł-0.01-1.17%0,04 mln zł
MFOAAA33.0000 zł-0.3-0.9%0,02 mln zł
LIVECHATAAA115.0000 zł+12.1710.58%2,72 mln zł
PCCROKITAAA+73.2000 zł+0.10.14%0,08 mln zł
TORPOLBBB16.0600 zł+0.140.88%0,17 mln zł
ALTUSAAA1.2800 zł00%0,00 mln zł
ALUMETALAAA68.4000 zł-0.1-0.15%0,11 mln zł
POLWAXBBB3.0900 zł+0.020.65%0,00 mln zł
CDRLB18.9500 zł+1.065.57%0,00 mln zł
SKARBIECAAA19.0000 zł+0.050.26%0,16 mln zł
VIGOSYSA440.0000 zł+5.061.15%0,11 mln zł
NEXITYD2.8000 zł-0.05-1.75%0,00 mln zł
SANTANDERAAA12.5600 zł+0.211.7%0,00 mln zł
AIRWAYCCC+0.3400 zł-0.01-4.4%0,13 mln zł
DEKPOLAA-22.5000 zł+0.31.35%0,00 mln zł
WIRTUALNAAA95.3000 zł+1.631.71%0,16 mln zł
ADIUVOD1.0800 zł+0.054.85%0,00 mln zł
BNPPPLB-51.2000 zł+0.611.19%0,01 mln zł
ATALAAA29.2000 zł00%0,02 mln zł
PEKABEXBBB11.9000 zł00%0,01 mln zł
WITTCHENAAA16.4500 zł00%0,53 mln zł
CITYSERVD8.0000 zł-0.53-6.6%0,00 mln zł
ENTERCCC22.6000 zł+0.411.8%0,08 mln zł
LOKUMAAA12.7000 zł00%0,00 mln zł
KRVITAMINCCC+13.4400 zł-0.06-0.44%0,01 mln zł
ARCHICOMAAA17.3000 zł+1.297.45%0,01 mln zł
XTBAA+21.6800 zł+1.054.84%3,55 mln zł
AUTOPARTNAAA11.6000 zł+0.181.58%0,51 mln zł
TOWERINVTBBB-9.0400 zł+0.141.57%0,00 mln zł
CLNPHARMAAA-13.0800 zł+0.352.67%0,06 mln zł
PLAYWAYAAA275.0000 zł+2.010.73%0,47 mln zł
ARTIFEXAAA6.1800 zł+0.040.65%0,01 mln zł
DINOPLB306.0000 zł-3.95-1.29%40,18 mln zł
MAXCOMAAA9.2400 zł-0.08-0.86%0,01 mln zł
XTPLD57.0000 zł-0.2-0.35%0,05 mln zł
MARVIPOLAA5.1400 zł-0.14-2.65%0,01 mln zł
NANOGROUPD1.4300 zł+0.074.99%0,03 mln zł
R22BB-38.4000 zł+0.561.45%0,00 mln zł
BRAND24CCC23.0000 zł00%0,08 mln zł
NOVATURASCCC+14.1800 zł-0.5-3.52%0,00 mln zł
MOLECUREAAA13.8800 zł-0.02-0.14%0,02 mln zł
TSGAMESAAA102.0000 zł-2.54-2.49%2,00 mln zł
ULTGAMESAAA17.0000 zł+0.020.12%0,01 mln zł
MLSYSTEMB+51.5500 zł+0.40.78%0,24 mln zł
SILVAIR-REGSD4.9800 zł-0.02-0.4%0,00 mln zł
CREEPYJARAAA600.0000 zł00%0,11 mln zł
MEDINICEAAA13.2000 zł-0.1-0.75%0,01 mln zł
PUREBB-31.3500 zł-0.78-2.49%0,07 mln zł
BOOMBITAA+9.8100 zł+0.262.62%0,06 mln zł
SELVITABBB87.8000 zł-0.6-0.68%0,27 mln zł
SPYROSOFTAAA312.0000 zł-6.83-2.19%0,09 mln zł
SIMFABRICAAA9.4800 zł-1-10.57%0,07 mln zł
GAMEOPSAAA8.3000 zł+0.182.22%0,00 mln zł
GAMFACTORAAA5.4000 zł-0.08-1.46%0,01 mln zł
ALLEGROBB+20.5900 zł-0.24-1.18%106,09 mln zł
PCFGROUPAAA41.2000 zł+1.032.49%0,07 mln zł
DADELOAAA8.8400 zł+0.273.03%0,03 mln zł
ANSWEARBBB-19.6400 zł+1.36.62%0,59 mln zł
HUUUGEAAA22.1000 zł+0.10.45%0,95 mln zł
CAPTORTXAAA137.5000 zł-0.5-0.36%0,00 mln zł
VERCOMBB31.7000 zł+0.20.63%0,01 mln zł
PEPCOBB30.1200 zł-0.59-1.95%6,17 mln zł
SHOPERCCC+36.0000 zł+1.193.3%0,00 mln zł
ONDEA8.3400 zł00%0,04 mln zł
CAVATINA20.2000 zł+0.21%0,00 mln zł
CREOTECHCCC124.4000 zł+0.60.48%0,03 mln zł
BIOCELTIXD33.8000 zł-2.07-6.11%0,15 mln zł
POLTREGAAA41.0000 zł+4.5611.11%0,03 mln zł
BIGCHEESEAAA37.7000 zł+0.641.69%0,09 mln zł
GRUPRACUJB41.5000 zł-0.15-0.36%0,18 mln zł
STSHOLDINGA*14.0100 zł+0.42.86%0,26 mln zł
GREENX0.8300 zł-0.02-2.69%0,49 mln zł
Nazwa spółkiRatingKursZmianaZmiana %Obrót
Źródło danych: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!