Notowania cukru | Cena za funta

Cukier, truskawki

Jednym z podstawowych produktów spożywczych, które od wieków wykorzystywane są w domach na całym świecie, jest cukier. To on służy konserwowaniu owoców. Dodawany jest do wielu produktów spożywczych, jako niezbędny składnik. Jednocześnie to właśnie ten surowiec spożywczy jest obiektem handlu na międzynarodowych rynkach.

Cukier

Aktualna cena: 0,63 PLN za funta   0.16 USD za funta

  • Jednostka: funt
  • Zmiana ceny: +2.254%
  • Cena minimalna: 0.1586 USD
  • Cena maksymalna: 0.164 USD
  • Cena za 1 gram: 0,00 PLN / 0,00 USD
  • Cena za 1 kilogram: 1,39 PLN / 0,35 USD
  • Za 100 zł kupisz: 158,7302 lb
  • Za 100 USD kupisz: 625,0000 lb

Cukier jako popularny produkt spożywczy

Cukier produkowany jest najczęściej na skalę przemysłową z trzciny cukrowej i z buraków cukrowych. Jego historia sięga aż starożytności. Początkowo cukier produkowany był wyłącznie na subkontynencie indyjskim i rozprzestrzeniano go do granic dzisiejszego Kazachstanu. Na terenie współczesnych Indii najprawdopodobniej już ponad 10 000 lat temu uprawiano trzcinę cukrową i wykorzystywano ją do produkcji cukru – początkowo metodami ręcznymi, a z czasem z użyciem przeróżnych narzędzi i maszyn. Hindusi byli jedną z pierwszych nacji, która nauczyła się krystalizować cukier. Na dużą skalę produkcją cukru zajęli się jednak dopiero Arabowie podczas tzw. Złotego Wieku Islamu, pomiędzy VIII a XII wiekiem naszej ery. Zaawansowana produkcja z Dalekiego Wschodu przeniosła się w końcu na tereny europejskie. Za sprawą Europejczyków w czasie wielkich podbojów geograficznych cukier trafił do Ameryki Środkowej i Południowej. Tam, jak się okazało, panowały świetne warunki do uprawy roślin cukrowych.

Kalkulator przelicznik cukru

-
1.5814

Co ciekawe aż do XVIII wieku cukier był postrzegany jako dobro luksusowe, ponieważ nie było dla niego żadnego dobrego substytutu. Kiedy w czasie Rewolucji Przemysłowej zaczęto stosować maszyny parowe w produkcji cukru, stał się on powszechnie dostępny właściwie dla wszystkich.

Natomiast dziś największymi producentami cukru z buraków cukrowych pozostają Rosja, Francja, USA, Niemcy i Turcja. Z trzciny cukrowej jest on produkowany w Brazylii, Indiach, Chinach i w Tajlandii. W skali światowej największym spożyciem cukru odznaczają się takie kraje jak USA, Niemcy i Holandia.

Inwestowanie w cukier

Ponad połowa państw na świecie jest producentem cukru, a praktycznie wszystkie kraje są jego konsumentami. Nic więc dziwnego, że wielu inwestorów decyduje się na podejmowanie inwestycji na rynkach surowców, które obejmują proste dobra lub podstawowe materiały wykorzystywane w przemyśle. Wśród nich mogą być surowce spożywcze, takie jak cukier. Zarówno rodzimi, jak i zagraniczni brokerzy, a za ich pośrednictwem inwestorzy prywatni i instytucjonalni, jak i instytucje finansowe regulowane w Polsce przez Komisję Nadzoru Finansowego umożliwiają handel w oparciu o notowania cukru. Wszystko dzięki zawieraniu kontraktów terminowych typu futures oraz kontraktów CFD (różnicowych). To instrumenty pochodne pozwalające na zawieranie transakcji bez konieczności posiadania kapitału na zabezpieczenie całej pozycji, dzięki wykorzystaniu mechanizmu lewarowania.

Inwestowanie w cukier wymaga od inwestora śledzenia na bieżąco notowań giełdowych cukru.

Ceny cukru za różne jednostki wagowe

Ceny cukruCena USDCena PLN
Cena cukru za 1 funta0,16 USD0,63 zł
Cena cukru za 1 kilogram0,35 USD1,39 zł
Cena cukru za 1 tonę352,74 USD1 388,91 zł

Czy warto podejmować inwestycje w cukier?

Inwestowanie w cukier nie jest skomplikowane. Wystarczy wykorzystać w tym celu narzędzia analityczne, by wiedzieć, kiedy podjąć inwestycję, a kiedy się z niej wycofać. Forma inwestycji w cukier opiera się na kontraktach terminowych na ten surowiec. Jeśli inwestor kupuje lub sprzedaje kontrakt, nie jest zobowiązany do odebrania bądź dostarczenia standardowej ilości cukru od razu po zawarciu transakcji. Rozliczenie i fizyczne przekazanie cukru odbywa się po upływie terminu wygaśnięcia kontraktu, chyba że inwestor przed tą datą dokona zamknięcia transakcji i pozbędzie się kontraktu, jednocześnie realizując zysk lub stratę wynikającą ze zmian ceny cukru na giełdzie.

Najczęściej do transakcji kupna i sprzedaży kontraktów futures dochodzi na londyńskiej giełdzie Euronext.LIFFE oraz na nowojorskiej NYBOT.

Ile cukru możesz kupić za 1 zł?

KwotaWaga
1 zł0.7200 kg
10 zł7.1999 kg
100 zł71.9987 kg
1 000 zł719.9873 kg
10 000 zł7199.8730 kg
100 000 zł71998.7302 kg
Ocena artykułu
4.0/5 (głosów: 1)

Zainstaluj aplikację jakikurs.pl!×