Notowania kukurydzy | Cena za buszel

Kukurydza

Uprawy kukurydzy potrafią ciągnąć się po horyzont, głównie w USA, ale nie tylko. Takie krajobrazy widoczne są także i w Polsce. Kukurydza jest mocno rozpowszechnionym, ale i bardzo złożonym zbożem. Może ona być traktowana jako surowiec rolny inwestycyjny. W jaki sposób inwestować w kukurydzę?

Kukurydza

Aktualna cena: 2 333,99 PLN za buszel   590.54 USD za buszel

  • Jednostka: buszel
  • Zmiana ceny: +0.042%
  • Cena minimalna: 588.41 USD
  • Cena maksymalna: 591.04 USD
  • Cena za 1 gram: 0,09 PLN / 0,02 USD
  • Cena za 1 kilogram: 85,76 PLN / 21,70 USD
  • Za 100 zł kupisz: 0,0428 bu
  • Za 100 USD kupisz: 0,1693 bu

Historia uprawy kukurydzy

Od wieków ludzie uprawiają kukurydzę. Geneza kukurydzy sięga tysięcy lat przed naszą erą. Warto podkreślić, że po odkryciu Ameryki została ona przywieziona na inne kontynenty, w tym do Azji i Europy.

Kukurydza jest dziś jednym z podstawowych towarów żywnościowych na świecie, choć często nie zdajemy sobie z tego faktu sprawy. Ma szereg zastosowań, nie tylko stricte konsumpcyjnych dla ludzi i zwierząt. Produkowany jest z niej syrop kukurydziany stosowany w przetwórstwie żywności, ale i można z kukurydzy tworzyć tzw. zieloną, odnawialną energię. Około 1/3 amerykańskich zbiorów kukurydzy wykorzystywanych jest do produkcji biopaliwa. Amerykański urząd ochrony środowiska wymaga przy tym, by ilość kukurydzy używanej do produkcji etanolu stopniowo wzrastała.

Największe uprawy kukurydzy na świecie znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Zbiory w USA w 2013 roku wynosiły niespełna 14 mld buszli, przy czym 1 buszel to 35,28 litra, inaczej 27 216 kg. Za USA w kategorii największych upraw kukurydzy uplasowały się Chiny i Brazylia. Łącznie na całym świecie produkcja kukurydzy jest szacowana na miliard ton rocznie.

Ceny kukurydzy za różne jednostki wagowe

Ceny kukurydzyCena USDCena PLN
Cena kukurydzy za 1 funta7,38 USD29,17 zł
Cena kukurydzy za 1 kilogram16,27 USD64,32 zł
Cena kukurydzy za 1 buszel590,54 USD2 333,99 zł
Cena kukurydzy za 1 tonę16 273,99 USD64 319,64 zł

Jak inwestować w kukurydzę?

Zanim rozpoczniemy inwestycje w kukurydzę na rynkach surowców rolnych, powinniśmy wiedzieć, co właściwie wpływa na jej wycenę. Na ceny kukurydzy silnie oddziałują oczekiwania podażowe rynku, a na nie wpływa powierzchnia zasiewu oraz oczekiwane zbiory, określane na podstawie aktualnej pogody oraz ich dotychczasowego przebiegu raportowanego przez agencję USDA.

Kalkulator przelicznik kukurydzy

-
0.0004

Spadki cen kukurydzy na rynkach światowych obserwowane są, gdy dochodzi do nadwyżki upraw. Z kolei stawki rosną, jeśli osiągnięta ilość upraw jest stosunkowo niska z powodu niekorzystnej pogody.

Kukurydza to ciekawy i coraz bardziej popularny instrument z klasy produktów rolnych, jaki notowany jest na rynkach finansowych. Inwestowanie w kukurydzę nie jest proste, bowiem rynek cechuje się dużą zmiennością, choć z drugiej strony i ciekawymi perspektywami w założeniu dłuższego terminu.

Pierwszym okresem w historii notowania kukurydzy na rynkach finansowych, gdzie wyraźny był widoczny wzrost cen, były lata 1971-1974, kiedy to z 1,20 dolara za buszel kukurydzy cen wzrosła do 3,94 dolara za buszel. Od 2014 roku aż do 2020 roku notowania kukurydzy poruszają się w okresie konsolidacji w przedziale między 4,60 a 3,10 dolara za buszel.

Tak samo jak w przypadku innych surowców rolnych, w kukurydzę można inwestować głównie za pośrednictwem instrumentów standaryzowanych – kontraktów futures. Obrót nimi odbywa się w obrębie rynków regulowanych giełdowych. Oznacza to z góry określone instrumenty bazowe, terminy wykonania i wielkość kontraktów. W przypadku kontraktów futures na kukurydzę wygasają one co miesiąc i są zawierane na 5000 buszli. Dlatego rozpoczęcie takiej inwestycji wymaga od inwestora posiadania pokaźnego kapitału. Kontraktu nie trzeba trzymać przez cały miesiąc, aż do daty jego wygaśnięcia, ponieważ można go sprzedać po aktualnej cenie, jeśli na rynku jest odpowiednia płynność. Jeśli nie znajdzie się inwestor chętny do zakupu kontraktu futures, wówczas pozycja pozostaje zamknięta w momencie wygaśnięcia po z góry ustalonej cenie.

Dźwignia finansowana na kontraktach na kukurydzę wynosi 1:10. Nie jest to jednak jedyny sposób inwestowania w kukurydzę. Można to zrobić także przy użyciu opcji, czyli instrumentu dającego nabywcy prawo do wykonywania określonej operacji. Warunki są tu takie same jak dla kontraktów futures. Termin wygasania dla opcji to miesiąc, a opcje zawierane są na 5000 buszli. Inwestorzy mogą korzystać z opcji kupna i sprzedaży oraz Put i Call.

Istnieją też kontrakty CFD na kukurydzę, które naśladują ruch kursu aktywa bazowego. Transakcje zawierane są na rynku pozagiełdowym pomiędzy inwestorem a brokerem. Jeśli mamy pozycje kupna, a kurs idzie w górę, to zarabiamy na wzrostach. Pozycja krótka sprzedaży polega na tym, że gdy kurs obniża się, to zarabiamy na spadkach. Dźwignia finansowa w kontraktach CFD na kukurydzę na terenie unii Europejskiej wynosi 1:10.

Ile kukurydzy możesz kupić za 1 zł?

KwotaWaga
1 zł0.0004 bu
10 zł0.0043 bu
100 zł0.0428 bu
1 000 zł0.4285 bu
10 000 zł4.2845 bu
100 000 zł42.8451 bu
Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Zainstaluj aplikację jakikurs.pl!×