Data dodania: 14 lutego 2020 r. / Aktualizacja: 27 września 2023 r.

Co to jest FOREX? – krótki poradnik

Czym jest Forex? Czym jest Forex?
Źródło: D'Vaughn Bell / Pexels

Nazwa Forex obiła się każdemu o uszy w bliższy lub dalszy sposób. Coś tam wiadomo, że chodzi o międzynarodowy rynek wymiany walut. Ale „coś” nie oznacza „wszystko”, więc co to jest Forex? Jak działa i czy można mieć z tego jakiś zysk?

Forex – definicja

Aby poznać Forex, należy zacząć od jego definicji. Forex określa więc, najprościej rzecz ujmując, międzynarodowy rynek wymiany walut. Inne nazwy rynku to Foreign Exchange Market lub FX Market. Forex jest rynkiem, na którym wymienia się jedną walutę na drugą, ale zawsze po ustalonej wcześniej cenie. Jest to największy, a także najbardziej płynny rynek na świecie. Dzienne obroty przekraczają tutaj nawet gigantyczną sumę 5 bilionów dolarów. Na rynku Forex handlują głównie banki oraz duże instytucje finansowe. Ale tak naprawdę każdy może stać się pośrednim uczestnikiem obrotu. Prosta sytuacja: Kowalski kupuje walutę kraju, do którego wyjeżdża na wakacje. Pierwotnie zadaniem Forex-u miało być tylko i wyłącznie usprawnienie procesu wymiany walut związane z potrzebami międzynarodowego handlu surowcami, towarami czy usługami. Gdy okazało się, że charakteryzuje go bardzo duża zmienność oraz płynność, stał się bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestowania, ale także i spekulacji światowych traderów. Dzisiaj, blisko 90 procent transakcji, które są zawierane na rynku Forex, to tak zwane transakcje spekulacyjne.

Historia rynku Forex

Rynek wymiany walut powstał w XX wieku. W przeszłości największe znaczenie miały nie waluty, ale złoto, srebro oraz inne szlachetne kruszce. To one przez wieki pełniły rolę środka płatniczego, a pieniądz był spychany na plan dalszy. Prawdziwa rewolucja nastąpiła w XIX wieku, gdy kraje europejskie ustaliły wartość swoich walut w stosunku do złota z jednoczesnym zobowiązaniem ich wykupu. Jest to tak zwany system waluty złotej. Dopiero takie działanie umożliwiło swobodną wymianę walut na złoto oraz odwrotnie. Dzisiaj sama zmienność notowań walut nie jest niczym dziwnym. Ale w okresie, gdy obowiązywał system waluty złotej, kurs wymiany walut na złoto pozostawał zawsze stały i niezmienny, zgodny z parytetem ustalonym przez banki centralne. I wojna światowa sprawiła natomiast, że zrezygnowano z systemu waluty złotej. Pojawił się bałagan walutowy, który utrudnił handel międzynarodowy. Bałagan istniał do zakończenia wojny. 1 lipca 1944 roku została zwołana Konferencja w Bretton Woods w stanie New Hampshire w USA. Była to konferencja monetarno-finansowa. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 44 państw alianckich. efektem konferencji było powołanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy). Podczas obrad na mocy porozumienia stworzono trwałe podwaliny rynku Forex, na jakich opiera się do dzisiaj:

  • złoto stało się miernikiem porównawczym
  • dolar amerykański został tzw. walutą centralną i tylko on był wymienialny na złoto
  • kursy walut były stałe, ale w wyjątkowych przypadkach ceny mogły podlegać zmianom.

System z Bretton Woods nie był idealny. Doprowadził do przewartościowania dolara. Efektem była utrata zaufania inwestorów, jaka miała miejsce pod koniec lat 60-tych. Coraz więcej krajów chciało też wymieniać posiadane dolary na złoto. W 1971 roku porozumienie z Bretton Woods przestało istnieć. Stany Zjednoczone Ameryki zniosły wymienialność dolarów na złoto. Wtedy tak naprawdę narodził się współczesny rynek walutowy Forex. Na tym rynku notowania walut zależą od siły popytu i podaży.

Jak działa Forex?

Rynek Forex nie jest scentralizowany. Nie ma bowiem określonej, fizycznej siedziby czy lokalizacji.  Jest to tak zwany rynek pozagiełdowy. Określa się go również jako rynek międzybankowy. Natomiast sam handel na rynku Forex odbywa się wirtualnie przy pomocy sieci komputerowych i Internetu, który łączy jego uczestników. Obecnie prawie każdy posiada możliwość spekulacji na rynku Forex. Odbywa się to przy pomocy regulowanych firm brokerskich. Poza tym trzeba wiedzieć, że Forex jest otwarty 24 godziny na dobę. Działa przez 5 dni w tygodniu. Każdy dzień obrotu to trzy sesje tradingowe. Każda z sesji trwa 8 godzin. Sesja azjatycka od 00:00 do 08:00 GMT, sesja w Londynie rozpoczyna się o godz. 8.00, a kończy o godzinie 16.00 GMT. Całość kończy się sesja w Ameryce Północnej, która trwa od 16.00 do 24.00 GMT.

Pary walutowe, czyli co?

Każda waluta musi być wyceniona w innej walucie. Na tę okoliczność powstały pary walutowe Forex. Samo zarabianie na rynku Forex wiąże się przede wszystkim z wymianą jednej waluty na drugą. Korzyści przynosi tutaj zmiana kursu walutowego. Zmiany par walutowych oznaczają zmiany wartości jednej waluty w stosunku do innej. Para walutowa EUR/USD oznacza wartość euro, jaka jest w stosunku do dolara amerykańskiego. Gdy rośnie wartość tej pary to znak, że wartość euro wzrosła w stosunku do wartości dolara. Gdy wartość pary maleje, wtedy rośnie wartość dolara amerykańskiego w stosunku do euro. Inwestorzy czerpią zyski ze zmian par walutowych.

Jakimi parami walutowymi można handlować?

Przede wszystkim pary walutowe Forex można podzielić na trzy grupy. Są to tak zwane pary główne, drugorzędne/krzyżowe oraz egzotyczne. Główne pary walutowe składają się z wymienialnych walut.

Do takich walut należą:

Główna para walutowa to taka para walut, która zawiera jedną z walut wymienialnych. Ta waluta natomiast jest sparowana z dolarem amerykańskim. Mogą to być takie pary walutowe jak: EUR/USD, USD/JPY lub GBP/USD.

Pary drugorzędne Forex, czyli krzyżowe składają się z głównych walut wymienialnych, ale nie obejmują dolara amerykańskiego. Są to takie pary walutowe jak przykładowo: EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD. Natomiast egzotyczne waluty oznaczają dowolne waluty. Może to być dolar hongkoński (HKD), korona norweska (NOK), rand południowoafrykański (ZAR) i bat tajlandzki (THB). Pary egzotyczne składają się z jednej egzotycznej waluty i jednej głównej waluty wymienialnej.

Boom na rynku Forex i brokerzy Forex

Gdyby nie rozwój cywilizacyjny, nie byłoby boomu na rynku Forex. Do takiego szerokiego zainteresowania międzynarodowym rynkiem wymiany walut przyczynił się przede wszystkim przyspieszony wzrost gospodarczy, postęp technologiczny i rozwój Internetu. Era cyfrowa to sukces, jakim niewątpliwie jest przede wszystkim sama wirtualizacja pieniądza. Drukowane pieniądze nie pozwalają na prosty i szybki transfer środków między ludźmi. Nie dzieje się tak nawet przy pomocy banknotu, technologii informacyjnej lub Internetu. W obrotach walutami liczy się czas, czego pieniądz realny nigdy nie zapewni w taki sposób, jak pieniądze wirtualne. W latach 90-tych ubiegłego stulecia technologia cyfrowa otworzyła wielką szansę dla powstania przedsiębiorstw, które umożliwiły dostęp do rynku walutowego i rachunków lewarowanych. Tak powstały firmy, które dzisiaj są znane jako brokerzy Forex. Dzięki nim każdy z 5-cioma złotymi w kieszeni, pod warunkiem jednakże, że posiada platformę transakcyjną, może spróbować swojego wyjątkowego szczęścia lub sprawdzić umiejętności na rynku walutowym Forex.

Ocena artykułu
5.0/5 (głosów: 2)

Powiązane artykuły


Dolar amerykańskiRanking
Brokerów FX
BitcoinRanking
Giełd Kryptowalut