Data dodania: 13 marca 2020 r. / Aktualizacja: 13 grudnia 2021 r.

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kontraktach CFD

Kontrakty terminowe stanowią solidną alternatywę dla przechowywania rzeczywistych walut lub towarów Kontrakty terminowe stanowią solidną alternatywę dla przechowywania rzeczywistych walut lub towarów
Źródło: Burak The Weekender / Pexels

Rynek Forex, jak każdy rynek, rządzi się swoimi prawami. Forex jest to rynek walutowy. Tutaj dokonują się wszystkie transakcje wymiany walut, które mogą być prowadzone nawet przy pomocy pozagiełdowych kontraktów CFD. Kontrakty CFD to są tak zwane kontrakty różnic kursowych. Są to specyficzne instrumenty, za pomocą których można spekulować na rynku walutowym. Jak działają? Jakie są ich cechy i jakie są zalety transakcji z kontraktów CFD?

Contract for Difference

Kontrakt na różnice kursowe to właśnie jest kontrakt CFD. CFD stanowi skrót pochodzący od angielskiej nazwy Contract for Difference. Kontrakt CFD to umowa, która jest zawierana między dwoma konkretnymi stronami. Jej uczestnicy zobowiązują się do wymiany pewnej określonej kwoty, która równa się różnicy, jaka występuje pomiędzy ceną otwarcia pozycji, a ceną jej zamknięcia. Poza tym Contract for Difference są instrumentami pochodnymi. Ich cena opiera się przede wszystkim na cenie instrumentu bazowego. Transakcje są dokonywane między poszczególnymi inwestorami, a brokerem. Drugą stroną umowy nigdy nie jest dany instrument. Cena CFD bazuje więc na ruchach cen określonego składnika aktywów. Zależy więc w bardzo dużej mierze od podaży i popytu na aktywa bazowe, które są przedmiotem handlu.

Trochę kontraktowej historii

Kontrakty na różnicę kursową zostały stworzone w Wielkiej Brytanii w 1990 roku. Powodem ich powstania była zwyczajnie próba ominięcia podatku, jaki należało płacić od transakcji papierami wartościowymi, które były notowane na giełdzie. W wyniku tej sytuacji powstał alternatywny, pozagiełdowy obrót akcjami. Teraz  pozagiełdowy rynek kontraktów CFD tworzą brokerzy, którzy przy pomocy swoich platform umożliwiają handel niemal na wszystkich obszarach rynków finansowych. Możliwości handlu są więc i na rynku walutowym, i na rynku akcji oraz obligacji, a także na rynku towarowym. Inwestor, który zdecyduje się na otwarcie rachunku u brokera CFD, otrzymuje w zamian dostęp do wszystkich światowych giełd, jak również wszelkich rynków pozagiełdowych. Wszystko jest za sprawą i dzięki oferowanym kontraktom CFD. Traderzy handlują więc na różnych typach produktów finansowych. Nie muszą fizycznie ich posiadać. Sytuacja dotyczy indeksów, akcji, kontraktów terminowych typu futures. Nabywając kontrakt CFD na akcje określonej spółki, nikt nie zostaje jej współwłaścicielem. To tylko spekulacja dotycząca przyszłych cen akcji przedmiotowej spółki. Kontrakty CFD traktuje się również jako część szerokiego portfela inwestycyjnego. Warto wiedzieć, że kontrakty CFD pozwalają inwestorom na wykorzystanie dźwigni finansowej, która jest instrumentem umożliwiającym przeprowadzenie zdecydowanie większej transakcji, niż kapitał, jaki znajduje się na rachunku.

Lewar, dźwignia finansowa, czyli wykorzystanie Depozytu zabezpieczającego w CFD

Kontrakty CFD wykorzystują efekt dźwigni finansowej, która inaczej zwana jest lewarem. Aby przeprowadzić odpowiednią transakcję, niezbędny jest tylko ułamek sumy od pełnej wartości tejże transakcji. Ta niezbędna suma, która jest wymagana do otwarcia pozycji, nazywa się Depozytem zabezpieczającym. Wykorzystując efekt dźwigni finansowej, inwestor otrzymuje możliwość otwarcia dużo większej pozycji na rynku, ale przy niewielkim własnym wkładzie początkowym (Depozyt). Jednak w tej sytuacji korzyści lub straty mogą być zdecydowanie wyższe niż w innych sposobach inwestowania. Zysk lub stratę, jaką osiągają inwestorzy dzięki temu mechanizmowi obliczana jest na podstawie różnicy między ceną początkową, a końcową i dodatkowo poprzez pomnożenie tej liczby przez ilość jednostek CFD. Kluczową umiejętnością w stosowaniu dźwigni finansowej jest więc optymalne zarządzanie ryzykiem.

Kontrakty CFD są instrumentami pochodnymi

Co to oznacza? Dla inwestora oznacza to, że nie staje się posiadaczem danego instrumentu bazowego. Jest tylko i wyłącznie spekulantem w stosunku do wzrostu lub spadku ceny, przyszłego kursu akcji. Zyski osiąga się więc tylko i wyłącznie z samego ruchu ceny. Swoimi pozycjami inwestor może zarządzać online. W tym przypadku handel kontraktami CFD jest więc zdecydowanie tańszy i szybszy od tradycyjnego handlu akcjami danej spółki.

Cechy kontraktów CFD

 • Przede wszystkim kontrakty CFD, zgodnie z Ustawą o Obrocie instrumentami finansowymi, są instrumentami finansowymi.
 • Obstawia się je pożyczonymi pieniędzmi. Klient nie musi kupować ani też sprzedawać instrumentu bazowego. Jego zadaniem jest tylko i wyłącznie obstawienie zmiany kursu.
 • Klient ponosi na tej transakcji konkretne koszty. Głównym kosztem klienta jest więc różnica, jaka powstaje pomiędzy kursem otwarcia, a zamknięcia pozycji, czyli spread.
 • Kontrakty CFD umożliwiają efekt dźwigni finansowej. W jego wyniku zysk lub strata może być zdecydowanie wyższa niż początkowy depozyt.
 • Ryzyko kontrahenta jest bardzo trudne do oceny, druga strona kontraktu może bowiem nie wywiązać się z zobowiązań wobec klienta.
 • Kontrakty CFD nie są standaryzowanym produktem. Oznacza to, że każdy dostawca ma swój własny regulamin, a także warunki, na jakich zawierane są u niego kontrakty. Warto więc zwrócić na to uwagę.
 • Przy kontraktach CFD pojawia się także ryzyko płynności. Taka sytuacja ma miejsce, gdy nie zawiera się zbyt dużej ilości transakcji na rynku instrumentu bazowego CFD. To natomiast powoduje problemy z zamknięciem jego pozycji.

Jakie są zalety kontraktu CFD?

Skoro są wady instrumentu finansowego, jakim jest kontrakt CFD, to i muszą być jego zalety. Stwierdzenie jest o tyle banalne, co prawdziwe. Jakie są więc zalety kontraktów CFD?

 • przede wszystkim jest to bardzo łatwy dostęp do produktów, jakie są w obrocie na całym świecie;
 • zawarcie kontraktu CFD pozwala na uniknięcie ograniczeń regulacyjnych, które dotyczą krótkiej sprzedaży;
 • brokerzy CFD nie pobierają prowizji od inwestorów. Dlaczego? Ponieważ zarabiają na spreadach;
 • od transakcji prowadzonych na różnicach kursów nie pobiera się podatków takich jak opłaty skarbowe;
 • możliwy jest dostęp do rynków 24 godziny na dobę;
 • tysiące rynków dostępnych jest na jednej platformie;
 • wymagane są niższe depozyty zabezpieczające. Zdecydowanie wyższe są w przypadku kontraktów terminowych;
 • bardzo ważna jest przejrzystość wszystkich transakcji;
 • plusem jest także wyższa dźwignia finansowa;
 • pojawia się bardzo opłacalna możliwość zawierania transakcji po wpłaceniu jednie niewielkiej części wartości transakcji. Natomiast w tym przypadku ewentualne zyski lub straty będą liczone od pełnej wartości pozycji;
 • dużym plusem są dywidendy. Gdy zajmowana jest „pozycja długa”, pojawia się możliwość otrzymywania dywidendy, która jest w takiej samej wysokości, w jakiej otrzymują je osoby faktycznie posiadające akcje danej spółki. W przypadku zajmowania „pozycji krótkiej”, sytuacja jest odwrotna. Należy więc wypłacić dywidendę.
 • kontrakty CFD bardzo często są bezterminowe. Nie ma w umowach daty wygaśnięcia kontraktu. Dlatego też pozycję można utrzymywać praktycznie tak długo, jak się tego chce.
Ocena artykułu
5.0/5 (głosów: 3)

Powiązane artykuły


Dolar amerykańskiRanking
Brokerów FX
BitcoinRanking
Giełd Kryptowalut