Kurs EUR/PLN

Wspólnotową walutą europejską jest euro (EUR). Kraje, które uznaje za narodową walutę, tworzą Euroland, inaczej Unię Walutową w Europie. Jaka jest historia euro i jak wyglądają banknoty i monety EUR?

EuroEuro (EUR)

= 4,3254 PLN   1,0694 USD

Kurs Euro wzrośnie czy spadnie?

Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki

Odpowiedzi dziś (1)

Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%

Odpowiedzi w tym miesiącu (23)

Wzrośnie 95.65%Spadnie 4.35%

EuroEuro (EUR)
Aktualna cena:4,3254 zł (1,0694 USD)
Zmiana ceny:bez zmian
Ostatnich 7 dni:
Najwyższa wartość (ATH):5,0003 PLN(2022)
Do szczytu pozostało:3,9309 PLN(367.58%)
Najniższa wartość (ATL):1,9984 PLN (1.99840)
Maksimum roczne:4,4106 PLN (2024)
Minimum roczne:4,2480 PLN (2024)
Handluj na rynku forex →

Historia euro

Za „ojca” idei powołania unii walutowej w Europie i wprowadzenia jednej, wspólnej waluty, uważa się Pierre’a Wernera, czyli premiera Luksemburga w latach 70. XX wieku. Przedstawił on gotowy plan, w którym ujął pomysł wprowadzenia wspólnotowej waluty we wszystkich krajach, które należały wówczas do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, w skrócie EWG.

Zanim powstało EWG, działała Europejska Wspólnota Węgla i Stali od 1951 roku, którą założyły takie kraje jak Francja, Belgia, Holandia, Włochy, RFN oraz Luksemburg. Po dwóch wyniszczających wojnach światowych Europa chciała się odbudować i zagwarantować sobie pokojowe rozwiązywanie sporów. Wspólnota gospodarcza i wspólne regulacje rynkowe doprowadziły do powstania EWG, która była właściwie unią celną, która gwarantowała swobodę przepływu towarów, usług, osób i kapitału. Jednak brakowało wspólnej waluty, która ułatwiłaby głębszy poziom integracji.

Wówczas pojawił się pomysł wdrożenia wspólnotowego pieniądza. Plany Wernera nie zostały z miejsca zrealizowane, głównie  z uwagi na upadek systemu z Bretton Woods, który był pierwszym negocjowanym systemem walutowym. Ostatecznie załamał się on w 1971 roku, a powodem było zawieszenie przez USA wymienialności dolara amerykańskiego na złoto. Po dewaluacji amerykańskiej waluty system z Bretton Woods praktycznie przestał istnieć.

W kolejnych latach członkowie EWG musieli bronić i stabilizować kursy swoich walut. Działania te doprowadziły do utworzenia w 1979 roku Europejskiego Systemu Walutowego, który wprowadzał stały kurs wymiany walut państw członkowskich.

Wtedy to pojawiła się wspólna waluta ECU – European Currency Unit, ale nie miała ona materialnego odpowiednika. Nie powstały ani banknoty, ani monety ECU, a ograniczyła się ona tylko do odgrywania roli jednostki rozliczeniowej państw Europejskiego Systemu Walutowego. Umożliwiła rozliczanie handlu międzynarodowego w łatwy sposób. ECU postrzegane jest jako pierwowzór dla euro.

W 1989 roku przewodniczący Komisji Wspólnot Europejskich przedstawił trzy etapy integracji państw europejskich. Jego realizacja rozpoczęła się w 1992 roku podpisaniem Traktatu o Unii Europejskiej, czyli Traktatu z Maastricht. W zapisach traktatowych znajdowała się pozycja o wprowadzeniu wspólnotowej waluty, ale bez podawania jej nazwy, która po raz pierwszy pojawiła się w 1995 roku na szczycie w Madrycie.

W ramach przygotowań do wprowadzenia euro do obiegu w krajach członkowskich UE powstał 1 czerwca 1998 roku europejski Bank Centralny, który odpowiadał za wprowadzenie euro jako nowego środka płatniczego w krajach członkowskich UE. Stało się to faktem z dniem 1 stycznia 1999 roku.

Przez pierwsze trzy lata euro obowiązywało w formie bezgotówkowej i służyło przede wszystkim do rozliczania transakcji, a równolegle w poszczególnych krajach unii funkcjonowały jeszcze waluty lokalne, które zostały wycofane z obiegu z początkiem 2002 roku.

Zobacz także: Pary walutowe Forex

Euro jako waluta wspólnotowa

Początkowo euro, czyli wspólnotowa waluta w ramach unii walutowej funkcjonowała w 12 krajach należących do UE. Stało się ono prawnym środkiem płatniczym. Mimo to, nie we wszystkich krajach członkowskich ta waluta funkcjonuje. Zanim dany kraj będzie mógł posługiwać się wspólnotową walutą, musi spełnić 5 ważnych warunków, jakie zostały określone przez Traktat w Maastricht:

 1. Poziom inflacji w danym kraju nie może być wyższy o więcej niż 1,5 punktu procentowego od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie była ona najniższa.
 2. Deficyt budżetowy nie może być większy niż 3 proc. PKB.
 3. Dług publiczny nie może być wyższy niż 60 proc. PKB.
 4. Długoterminowe stopy procentowe nie mogą przekraczać o więcej niż 2 pkt proc. średnich stóp procentowych w trzech krajach UE o najniższej inflacji.
 5. Kurs waluty rodzimej musi być stabilny przynajmniej przez 2 lata przed przyjęciem euro.

Jedno euro dzieli się na 100 centów. Jego symbolem jest €.

Kalkulator przelicznik Euro (EUR/PLN)

-
EUR
 • EUR
 • CHF
 • USD
 • GBP
 • ZAR
 • TRY
 • SGD
 • SEK
 • RUB
 • RON
 • NZD
 • NOK
 • HRK
 • HKD
 • DKK
 • CZK
 • CAD
 • BGN
 • AUD
 • HUF
 • JPY
 • BRL
 • MXN
 • ILS
 • UAH
 • ISK
 • THB
 • CLP
 • PHP
 • MYR
 • BYN
 • IDR
 • INR
 • CNY
 • KRW
4,3254
PLN
 • PLN
 • EUR
 • CHF
 • USD
 • GBP
 • ZAR
 • TRY
 • SGD
 • SEK
 • RUB
 • RON
 • NZD
 • NOK
 • HRK
 • HKD
 • DKK
 • CZK
 • CAD
 • BGN
 • AUD
 • HUF
 • JPY
 • BRL
 • MXN
 • ILS
 • UAH
 • ISK
 • THB
 • CLP
 • PHP
 • MYR
 • BYN
 • IDR
 • INR
 • CNY
 • KRW

Gdzie funkcjonuje euro jako prawny środek płatniczy?

Pomimo spełniania warunków niezbędnych do przyjęcia euro jako wspólnotowej waluty nie zdecydowały się na to ani Wielka Brytania, ani Dania. Odpowiednio funkcjonowały i nadal funkcjonują tam waluty rodzime – funt brytyjski oraz korona duńska.

Natomiast do unii walutowej, gdzie funkcjonuje euro, zalicza się następujące kraje:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Cypr,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Grecja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Litwa,
 • Łotwa,
 • Luksemburg,
 • Malta,
 • Niemcy,
 • Portugalia,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Włochy.

W ramach umowy zawartej z Unią Europejską euro posługują się ponadto takie kraje jak Andora, Monako, San Marino oraz Watykan. Z kolei Czarnogóra i Kosowo korzystają z niej bez podpisania stosownej umowy z Unią. Płatności w euro są realizowane na terytoriach zależnych od Francji, czyli w takich miejscach jak: Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Majotta, Reunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin oraz Saint-Pierre i Miquelon.

Gdzie można kupić Euro?

Waluty takie, jak euro i nie tylko – można kupić w kantorach internetowych, bądź stacjonarnych. Można również dokonać wypłaty euro w banku lub wypłacić z bankomatu.

Banknoty i monety euro

Banknoty euro są takie same w każdym kraju, zaś monety euro już nie, ponieważ różnią się awersem, nazywanym ich stroną narodową. Dlatego można na nich zobaczyć zarówno niemiecką Bramę Brandenburską, jak i okręty z epoki starożytnej Grecji. Monety występują w obiegu o nominałach:

 • 1, 2, 5, 10, 20, i 50 centów,
 • 1 i 2 euro.

Style architektoniczne na banknotach EUR

Niezależnie od tego, w którym kraju są bite monety euro, wszędzie gdzie euro jest oficjalnym środkiem płatniczym można się nimi posługiwać.

Z banknotami jest trochę inaczej. Mogą być emitowane przez poszczególne państwa unii walutowej, ale wszędzie wyglądają tak samo. Mają szatę graficzną z architekturą pochodzącą z różnych epok i różnią się kolorami. W zależności od tego, jaki nominał euro mamy w portfelu, może on wyglądać w następujący sposób:

 • 5 euro – najmniejszy banknot, ozdobiony bramą z okresu klasycznego, w kolorze szarym,
 • 10 euro – zdobi go brama romańska, ma kolor czerwony,
 • 20 euro – ozdobiony oknem gotyckim, ma kolor niebieski,
 • 50 euro – ma okna renesansowe i jest w kolorze pomarańczowym,
 • 100 euro – ozdobione jest bramą barokową i ma kolor zielony,
 • 200 euro – zdobione jest oknami secesyjnymi i utrzymane jest w kolorze brązowo-żółtym,
 • 500 euro – ma okna XX-wiecznego biurowca i kolor fioletowy.

Banknoty o nominale 500 euro nie są już drukowane. Europejski Bank Centralny podjął taką decyzję by zwalczać nielegalny przepływ finansowy i finansowanie terroryzmu.

Oznaczenia serii banknotów

Pierwsza litera widniejąca na banknocie Euro jest kodem kraju, na którego zlecenie dany banknot został wydrukowany.

BelgiaZ
NiemcyX
EstoniaD
IrlandiaT
GrecjaY
HiszpaniaV
FrancjaU
WłochyS
CyprG
ŁotwaC
LitwaB
LuksemburgR
MaltaF
HolandiaP
AustriaN
PortugaliaM
SłoweniaH
SłowacjaE
FinlandiaL
Ocena artykułu
3/5 (głosów: 1)

Dolar amerykańskiRanking
Brokerów FX
BitcoinRanking
Giełd Kryptowalut