Data dodania: 14 kwietnia 2020 r. / Aktualizacja: 21 kwietnia 2020 r.

Aprecjacja waluty - co należy wiedzieć

Aprecjacja walutAprecjacja walut

Ostatnio pisaliśmy Wam o deprecjacji walut, dziś czas na kontynuację poprzedniego wątku, z tym że przyjrzymy się aprecjacji waluty.

W roku 1978 największe gospodarki świata zawiesiły wymienialność krajowych środków pieniężnych na złoto i wprowadziły płynny kurs walutowy. Od tamtej chwili wartość najważniejszych walut świata zależy jedynie od prawa popytu i podaży. Innymi słowy oznacza to, że waluta jest warta tyle, ile uczestnicy światowego rynku chcą za nią zapłacić. Nieuchronnie prowadzi to do zjawiska aprecjacji i deprecjacji waluty.

Aprecjacja waluty – co to jest?

Aprecjacja waluty, działającej w ramach systemu kursów płynnych, oznacza wzrost jej wartości. Motorem napędowym wzrostu wartości waluty jest rosnący popyt na nią na światowych rynkach finansowych. Warto mieć na uwadze, że wzrost wartości określonej waluty jest wyrażany poprzez zmianę jej ceny w innej walucie. W jaki sposób?

Przykładowo, gdy kupujący chce dać więcej waluty X za walutę Y niż miało to miejsce wcześniej, mamy do czynienia z aprecjacją waluty Y, gdyż jej wartość wyrażona w innej walucie rośnie. W praktyce, gdy kurs USD rośnie i musimy zapłacić więcej PLN za 1 USD to mamy do czynienia z aprecjacją dolara amerykańskiego.

Pozytywny rezultat aprecjacji

To, czy aprecjacja waluty jest zjawiskiem pozytywnym, czy negatywnym zależy przede wszystkim od struktury krajowej gospodarki. Wzrost wartości waluty krajowej pozwala na tańsze nabywanie dóbr z rynków zagranicznych. Jest to doskonała wiadomość dla importerów, którzy mogą m.in. zwiększyć marżę, zaoferować na krajowym rynku niższą cenę, czy też uzyskać dostęp do know-how mniejszym kosztem.

Z perspektywy państwa aprecjacja waluty pozwala na obniżenie realnych kosztów wcześniej zaciągniętych pożyczek. Tak samo, jak w przypadku przedsiębiorstw, czy też klientów indywidualnych państwo potrzebuje mniejszą ilość krajowej waluty na spłatę zaciągniętego zobowiązania finansowego. Państwo może również m.in. zakupić większą ilość surowców strategicznych ze tą samą cenę.

Negatywny pływ aprecjacji

Wpływ aprecjacji w dużej mierze zależy od struktury ekonomicznej kraju. W przypadku państw opierających gospodarkę na eksporcie nadmierna aprecjacja waluty może doprowadzić do utraty konkurencyjności na światowym rynku. Z czym się to wiąże?

Wzrost wartości waluty oznacza, że kupowane na rynku produkty za obcą walutę są droższe. Innymi słowy, importerom nie opłaca się ściągać dóbr, bo mogą znaleźć te same produkty na innych rynkach. To z kolei nieuchronnie prowadzi do powstania deficytu handlowego.

Czynniki wpływające na aprecjację waluty

Istnieje duża ilość czynników wpływających na wzrost wartości waluty. Generalnie jej wartość zależy od popytu, a ten z kolei uzależniony jest od ogólnej sytuacji społecznej i gospodarczej w kraju. Im silniejsza i stabilniejsza gospodarka, tym większe zapotrzebowanie na jej walutę.
Innymi słowy, wartość waluty jest wypadkową czynników:

  • ekonomicznych,
  • politycznych,
  • instytucjonalnych,
  • psychologicznych

Dlatego też wartość polskiej złotówki nigdy nie zrówna się z dolarem amerykańskim. Równocześnie warto zaznaczyć, że istnieje szereg sytuacji, które mogą okresowo wpływać aprecjację waluty. W Polsce może to być działanie Banku Centralnego polegające na sprzedaży własnych rezerw obcej waluty (np. CHF). Tak, aby zwiększyć jej podaż.

Ocena artykułu
4.0/5 (głosów: 1)

Powiązane artykuły