Data dodania: 4 marca 2022 r. / Aktualizacja: 4 marca 2022 r.

Wskaźniki ułatwiające trading kryptowalut i forex

Pomysły na handel Zawsze warto mieć swój własny zestaw wskaźników
Źródło: Eva Bronzini / Pexels

Czego to się nie robi, aby zwiększyć swoje szanse na rynku kryptowalut. Trading jest trudny – to bez dwóch zdań. Dlatego też, chcieliśmy przedstawić 5 popularnych wskaźników, które dadzą Ci w przejrzysty sposób rozeznanie, w którym kierunku podążają teraz ceny kryptowalut czy rynek forex

1. Indeks strachu i chciwości – Fear and Greed Index

Jego zadaniem jest wychwycenie panujących na rynku kryptowalut nastrojów. Założenie tego wskaźnika bazuje na idei, że im większy strach panuje na rynku, wówczas większość inwestorów wycenia swoje zasoby poniżej ich faktycznej wartości. Taka sytuacja jest szansą na odbicie, a dany inwestor może wówczas rozważyć zajęcie długiej pozycji (BUY), lub zamknięcie pozycji SELL.

Natomiast, gdy indeks wskazuje wysokie wartości – na rynku panuje chciwość. Wtedy, dochodzi do zjawiska zbyt wysokiego wyceniania np. akcji. Ceny są zawyżone, czasami nawet znacznie powyżej ich faktycznej wartości rynkowej. W takiej sytuacji, może dojść do spadków, lub nawet końca trendu wzrostowego. Traderzy mogą rozważyć zajęcie tzw. krótkich pozycji (SELL), lub przynajmniej zamknięcie pozycji długich.

Narzędzie – indeks strachu i chciwości przydaje się dla inwestorów stawiających na krótki termin. Indeks pozwala więc na ocenienie rynkowych, krótkoterminowych nastrojów.

2. Średnie kroczące – Moving Averages

Złoty Krzyż i Krzyż Śmierci – jedne z bardziej uniwersalnych i obiektywnych znaków na wykresie, z których korzysta wielu inwestorów instytucjonalnych w swojej analizie technicznej.

W tym celu, wykorzystują oni platformy giełdowe, w których średnia krocząca jest jednym z podstawowych wskaźników. Niezależnie od tego, czy będzie to Meta Trader, xStation czy jeszcze inna aplikacja. Ogromną zaletą stosowania tego wskaźnika jest możliwość jego prostej interpretacji.

Średnią wartość można obliczyć, dzięki średniej arytmetycznej cen z N ostatnich dni. Idąc tym tropem, średnia 20-okresowa to średnia z 20 ostatnich dni / sesji.

Krzyż Śmierci – nawiązuje do przecięcia dwóch średnich, gdzie średnia 50-dniowa, od góry do dołu przecina średnią 200-dniową. Zjawisko to oznacza przewagę podaży w terminie średnim. Przewidywane spadki cen.

Złoty Krzyż – nawiązuje do przecięcia dwóch średnich, gdzie średnia 50-dniowa, od dołu do góry przecina 200-dniową średnią długoterminową. Oznacza to przewagę popytu w średnim terminie. Przewidywane wzrosty cen.

3. On-chain data

Wskaźnik bazujący na prostych, ale i bardziej zaawansowanych danych. Do tych pierwszych można zaliczyć m.in. liczbę transakcji czy adresów wskazanej kryptowaluty. Natomiast do tych bardziej zaawansowanych można zaliczyć modyfikację ilości aktywów cyfrowych dostępnych na giełdzie. Dzięki temu można przeanalizować daną aktywność sieciową konkretnej kryptowaluty, co jest najczęściej braną wartością przez rynkowych analityków.

Do najważniejszych wskaźników należących do grupy on-chain data zalicza się:

  • sygnały wysyłane przez górników,
  • analizy adresów,
  • oraz średnią wartość depozytów.

Analiza wymienionych wskaźników jest niezwykle przydatna, gdy należy oddzielić bezwartościowe szumy od tych najbardziej wartościowych. Pozwala to na ukazanie się właściwego obrazu. 

4. Stock-To-Flow Model

Model wprowadzony w 2019 roku, mający tyle samo wrogów, jak i zwolenników. Jego głównym zadaniem jest ukazanie faktycznej relacji pomiędzy podażą, a dostępnymi monetami i obliczenie wartości Bitcoina poprzez jego niedobór.

Wskaźnik ten jest jednym z dokładniejszych, a Bitcoin jest przez niego traktowany jak inne aktywa np. złoto, które zachowuje swoją wartość długi czas. Przekładając anglojęzyczną nazwę tego wskaźnika na język polski, uzyskamy nazwę – zapas do przepływu, czyli zapasy rezerw danego aktywa i przepływ rocznej produkcji. Działanie to można zawrzeć we wzorze SF = stock / flow. Wzór ten pokazuje wartość danego aktywa i ilość lat, które są potrzebne, aby stworzyć jego konkretne rezerwy. Im STF jest wyższy, tym więcej warte jest dane aktywo.

5. Lista najszybciej rosnących coinów

Coin Market Cap to bezpłatny serwis. Jego główna lista przedstawia 100 najpopularniejszych kryptowalut, a konkretną kryptowalutę można wyszukać dzięki specjalnie do tego przygotowanej wyszukiwarce. Są nań publikowane zestawienia Top Gainers oraz Top Losers, czyli największych zwycięzców i największych spadków wartości coinów i tokenów.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Powiązane artykuły


Dolar amerykańskiRanking
Brokerów FX
BitcoinRanking
Giełd Kryptowalut