Czym jest indeks giełdowy Euro Stoxx 50?

Banknot euro Źródło: Karolina Grabowska / Pexels

Indeks Euro Stoxx 50 śledzi największe spółki ze strefy euro. Dzięki czemu jest podstawą dla znaczących, nie tylko w Europie, funduszów ETF, opcji, kontraktów terminowych futures czy innych produktów strukturyzowanych. W tym artykule dowiesz się m.in., jak wybierane są  firmy do wskaźnika, kiedy są zmieniane oraz w jakich godzinach są aktualizowane notowania indeksu.

STOXX50

Aktualna cena: 4908.28 EUR

 • Cena otwarcia: 4946.28 EUR

Kurs STOXX50 wzrośnie czy spadnie?

Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki

Odpowiedzi dziś (2)

Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%

Odpowiedzi w tym miesiącu (21)

Wzrośnie 100.00%Spadnie 0.00%

Co to jest Euro Stoxx 50?

Indeks giełdowy Euro Stoxx 50 to nadrzędny indeks dla firm blue chip ze strefy euro. Czuwa nad nim firma Qontigo. We wskaźniku uwzględnione są spółki z 11 europejskich krajów. Choć wyraźnie można zauważyć, które kraje w nim dominują.

Indeks Stoxx Europe 50 ma bardzo podobnego konkurenta. Jest nim Dow Jones Europe Index. Wskaźniki różni to, że Stoxx 50 uwzględnia firmy tylko z krajów, które mają wspólnotową walutę euro.

Nazwa indeksuEuro Stoxx 50
SkrótSX5E
GiełdaEurex
Rodzaj firm w indeksiePrzeważają: technologia, przemysł, produkty konsumenckie
Rok uruchomienia indeksu1998

Co mierzy indeks Stoxx50?

Indeks Euro Stoxx 50 śledzi 50 największych spółek ze strefy euro. Wśród nich dominują firmy z parkietów Francji i Niemiec. Mniej więcej ich udział wygląda tak:

 • 36,6% to francuskie firmy,
 • 33,2% w Stoxx 50 to spółki niemieckie.

Te 50 przedsiębiorstw działa w tzw. 20. supersektorach. Poza dominującymi dwoma krajami znajdziemy w nim również firmy z takich krajów jak:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Finlandia,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Luksemburg,
 • Portugalia,
 • Włochy.

W związku z tym, że Stoxx 50 obserwuje firmy ze strefy euro, to nie znajdziemy tutaj np. spółek z Wielkiej Brytanii.

Na indeksie Stoxx 50 opierają się kontrakty futures o wartości 130 mld euro oraz aktywa ETF na prawie 30 mld euro.

Jak oblicza się wartość Euro Stoxx 50?

Do obliczenia wartości Euro Stoxx 50 brane są pod uwagę:

 • wartość akcji spółki,
 • waga akcji firmy oraz
 • dzielnik.

Tak jak w przypadku innych europejskich indeksów, tak i do Stoxx 50 uwzględnia się kapitalizację rynkową w wolnym obrocie (free float). W związku z tym do wyliczeń uwzględnia się tylko te akcje, które nie należą np. do zarządu spółki.

Jak często zmienia się indeks Stoxx 50?

Przegląd spółek, które są uwzględnione w skład indeksu Stoxx 50, są aktualizowane raz w roku. Dokładnie ma to miejsce we wrześniu. Choć i tak firmy podlegają kwartalnemu bilansowaniu.

Wszelkie zmiany do wiadomości publicznej są publikowane najpóźniej w kwietniu danego roku. Jednak jakiekolwiek zmiany są wprowadzane w trzecim kwartale roku.

Historia powstania indeksu Euro Stoxx 50

Historia powstania indeksu giełdowego Euro Stoxx 50 jest silnie powiązana z dziejami szwajcarskiej firmy Stoxx. Zajmowała się ona od początku dostarczaniem różnych indeksów w Europie. Właśnie Stoxx 50 był ich pierwszym uruchomionym indeksem. Euro Stoxx 50 ruszył dokładnie 26 lutego 1998 roku.

Dzień bazowy na poziomie 1000 punktów dla wskaźnika został ustalony na 31 grudnia 1991 roku.

W 2015 roku większość udziałów firmy Stoxx przejęła niemiecka Deutsche Börse Group, która jest właścicielem Frankfurt Stock Exchange.

Kolejna duża zmiana miała miejsce w 2019 roku. Spółka Stoxx połączyła się z firmami Axioma oraz DAX. Po połączeniu została nadana nazwa firmy na Qontigo, która obecnie odpowiada za wyliczanie Euro Stoxx 50.

Jaki jest skład indeksu Stoxx50 – czyli jakie spółki są ujęte?

Kryteria uwzględnienia spółek w indeksie

Wśród wymagań, jakie muszą spełnić europejskie kraje, żeby najpotężniejsze firmy z ich kraju mogły zostać uwzględnione w indeksie Euro Stoxx 50 to uznanie za państwo rozwinięte albo ze wschodzącego rynku. Bierze się pod uwagę 6 następujących kryteriów:

 1. wysokość kapitalizacji rynkowej,
 2. płynność rynku,
 3. ograniczenia przepływów kapitału,
 4. stabilność polityczną kraju,
 5. swobodną wymianę walut na rynkach offshore i onshore,
 6. jakość regulacji oraz kontrola nad korupcją.

Przy wybieraniu spółek do indeksu 40 firm jest po prostu wybierana na podstawie największej kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie. Kolejne 10 spółek wybiera się z tych, które zajęło między 41 a 60 miejscem na liście. Jeżeli nadal brakuje przedsiębiorstw do liczby 50, to wybiera się spośród wolumena kolejnych 50.

Spółki indeksu Euro Stoxx 50

Spółki uwzględnione w Euro Stoxx należą do tzw. super sektorów z europejskiego regionu. Wśród dziesięciu największych i najbardziej płynnych spółek w indeksie odpowiada za 42% wagi wskaźnika Stoxx 50.

Wśród topowych spółek znajdziemy:

 1. Branża technologiczna:
 2. ASML HLDG — Holandia,
 3. SAP — Niemcy.
 4. Branża konsumencka:
 5. LVMH MOET HENNESSY — Francja,
 6. L’OREAL — Francja.
 7. Branża chemiczna:
 8. LINDE — Niemcy.
 9. Branża ubezpieczeniowa:
 10. ALLIANZ — Niemcy.
 11. Branża opieki zdrowotnej:
 12. SANOFI — Francja.
 13. Branża energetyczna:
 14. TOTALENERGIES — Francja.
 15. Branża przemysłowa:
 16. SIEMENS — Niemcy,
 17. SCHNEIDER ELECTRIC — Francja.

Po liście widać przewagę francuskich i niemieckich firm. Oczywiście na dalszych miejscach w indeksie są ujęte topowe spółki, które znajdziesz też w niemieckim DAX 40 czy francuskim CAC 40.

Co wpływa na wartość notowania Euro Stoxx 50?

Tak jak w przypadku innych indeksów giełdowych, tak i na Euro Stoxx 50 oddziaływają różne czynniki zewnętrzne. Nie tylko same ceny towarów.

Wśród okoliczności, które mogą mieć wpływ na kurs wskaźnika, można wymienić:

 1. Politykę Europejskiego Banku Centralnego — ma szczególny wpływ na Stoxx 50, bo EBC reguluje wspólnotową walutę euro. Do tego dochodzą kwestie dotyczące m.in. stóp procentowych, które są ustalane właśnie przez EBC.
 2. Sytuację gospodarczą i ekonomiczną w Europie.
 3. Sytuację polityczną w Europie — zdecydowany wpływ na wskaźniki giełdowe, w tym i na Stoxx 50 mają np. zmiany rządów poszczególnych krajów (zwłaszcza Francji i Niemiec), ataki terrorystyczne, wojny itp.
 4. Klęski żywiołowe — dotykające szczególnie kraje należące do strefy euro również wpływają na indeks. Mogą to być powodzie, pożary czy huragany.

W jakich godzinach można handlować Euro Stoxx 50?

Jeżeli jesteś zainteresowany handlowaniem indeksem Euro Stoxx 50, to jest to możliwe w dni robocze w godzinach od 9:00 do 18:00 czasu CET. Poprzez przyjęcie takiego zakresu godzinowego jest możliwe pogodzenie różnych stref czasowych i otwarcia giełd z poszczególnych krajów strefy euro.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Dolar amerykańskiRanking
Brokerów FX
BitcoinRanking
Giełd Kryptowalut